Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 6 A kapitel 4

Skapad 2018-11-09 09:07 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Du ska under 4 veckor arbeta med det fjärde kapitlet i Eldorado. Det kommer att handla om bråk och procent.
Grundskola 6 Matematik
Du ska under 4 veckor arbeta med det fjärde kapitlet i Eldorado. Det kommer att handla om bråk och procent.

Innehåll

Mål för detta kapitlet:

Du ska kunna:

Mål för området bråk

 • namnge, rita, visa och beskriva bråk som dela av helhet, del av antal och som tal
 • läsa av och markera tal på en tallinje och rita egna tallinjer
 • förklara täljarens och nämnarens funktioner
 • jämföra bråk med en halv och en hel, som stöd vid jämförelser och storleksordning
 • växla mellan bråkform och blandad form
 • addition och subtraktion av enkla bråk med olika nämnare
 • multiplikation  och division vid bråk och heltal
 • uttrycka bråk i decimalform
 • förlänga bråk i enklaste formen

Endast de tre sista punkterna är nya moment i kapitlet, medan övriga moment innebär en progression där eleverna lär sig lite mer.

Mål för procent

 • förklara sambanden mellan tal i bråkform, decimalform och procentform, samt kunna växla mellan dem.
 • sambanden ovan för bråktalen 1/2, 1/3, 2/3,1/4, 2/4, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 och 1/10
 • använda referenspunkter att jämföra med, som t ex 25%, 50%, 75%
 • beräkna procent vid överslagsräkning, huvudräkning och med skriftliga räknemetoder
 • räkna med procent och öka respektive minska i vardagssituationer
 • beräkna hur många procent delen är av det hela
 • procent och proportionalitet. Om t ex 50% av kulorna är röda, så kan de röda kulorna utgöra t ex 1 av 2, 2 av 4, 5 av 10 eller 10 av 20.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska under denna 4veckorsperiod arbeta både enskilt och i grupper.

Målen för de olika veckorna:

v. 46    uppgift 36

v. 47   uppgift: 65

v. 48   uppgift: blå eller röd och arbeta sedan till uppgift 100

v. 49   uppgift 118 eller 140

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Eldorado 6 A kapitel 4

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Bråk
•namnge, rita, visa och beskriva bråk som dela av helhet, del av antal och som tal
•läsa av och markera tal på en tallinje och rita egna tallinjer
•förklara täljarens och nämnarens funktioner
•jämföra bråk med en halv och en hel, som stöd vid jämförelser och storleksordning
•växla mellan bråkform och blandad form
•addition och subtraktion av enkla bråk med olika nämnare
•multiplikation och division vid bråk och heltal
•uttrycka bråk i decimalform
•förlänga bråk i enklaste formen

Procent

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
•förklara sambanden mellan tal i bråkform, decimalform och procentform, samt kunna växla mellan dem.
•sambanden ovan för bråktalen 1/2, 1/3, 2/3,1/4, 2/4, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 och 1/10
•använda referenspunkter att jämföra med, som t ex 25%, 50%, 75% •beräkna procent vid överslagsräkning, huvudräkning och med skriftliga räknemetoder
•räkna med procent och öka respektive minska i vardagssituationer
•beräkna hur många procent delen är av det hela
•procent och proportionalitet. Om t ex 50% av kulorna är röda, så kan de röda kulorna utgöra t ex 1 av 2, 2 av 4, 5 av 10 eller 10 av 20.

Förmågorna

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Föra och följa matematiska resonemang
Reflektera över rimligheten
Se och förstå sambanden
Se och utnyttja mönseter- generalisera
Dokumentera
Reflektera över sitt egna lärande
Följa med vid genomgångar
Dra slutsatser
Movitera sina lösningar och tolka andras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: