Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamlingar - Före Bornholmsmodellen

Skapad 2018-11-09 09:38 i Frejaparkens förskola Svedala
Före Bornholmsmodellen
Förskola
Vi arbetar med materialet "Före Bornholmsmodellen -språklekar i förskolan". Vi arbetar med språksamlingarna som är för 2,5-4 år. Syftet är att på ett medvetet stärka barnens språkutveckling genom bla. sång, rim, ramsor, sagor och språkligt skapande. Barnen går på upptäcksfärd i språket genom att lyssna till ord, finna glädjen i språket tillsammans med andra och uppmärksammas språkets skaparkraft och kommunikativa potential!

Innehåll

Pedagogisk Planering

Arbetslag/ Förskola

Frejaparkens  förskola, Svedala kommun 

Arbetslag: Tor (4 år)

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. ( Lpfö 98 reviderad 2016)

Uppnåendekriterier för strävansmålet

Vi vill stärka barnens språkutveckling.

Vi vill att barnen 

  • visar oss sin nyfikenhet och känner lust och vilja att utveckla sin kunskap i språket
  • att de får en ökad förståelse för tal- och skriftspråk
  • känner sig trygga att tala inför grupp

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur blir barnen nyfikna på att leka med språket? 

 

Nuläge: 

Barnen visar oss sitt intresse för sång, rim och ramsor och högläsning genom att de är med och rimmar, sjunger och gör rörelse vid våra samlingar och sångstunder. Barnen väljer själva att ta fram böcker att titta i, antingen själva eller tillsammans med en kompis eller pedagoger. Barnen använder sig av appen "Ugglo" på lärplattan då de lyssnar på sagor och följer med i texten och bilderna. Barnen "lek läser" i böcker och visar intresse för skriftspråket. 

 

Metod – För att uppnå målet? Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Med vilka frågor, vilket material?

Vi använder oss av materialet "Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan", där barnen utmanas i språksamlingar som är anpassade för barnens ålder. Vi kommer även ha appen "Bornholmslek" tillgänglig på lärplattan. 

Varje undervisningstillfälle består av upprop, högläsning, veckans ramsa, språklek, sånglek och avslutning. Varje språksamling upprepas i ca. i en vecka, det finns kompletteringar språksamlingar som kan kommas användas när vi känner att barnen behöver utmanas. 

 

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Materialet kommer finnas tillgängligt för barnen så de själva eller tillsammans kan sitta och återkoppla språksamlingen.  

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: