Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2018-11-09 10:17 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Vi jobbar förberedande inför att skriva deckare. Vi skriver en deckare.

Uppgifter

  • Inlämning av deckare senast fredag 7/12

  • Se filmklipp och skriv text

  • Deckare Checklista

  • Filmatisera deckarscener

Matriser

Deckare

Nivå 1
På väg
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Nivå 4
A
Dusposition - planering av hur delarna hänger ihop
Din text innehåller en berättelse, men saknar en tydlig struktur, början, mitten och avslut.
Din text innehåller en enkel berättelse. Det är tydligt att ditt slut och din början hänger ihop, exempelvis genom att man befinner sig på samma tid eller plats.
Din text innehåller en relativt utvecklad berättelse. Du har fokus på slutet i stora delar av texten vilket märks på att många olika ledtrådar leder fram mot textens upplösning.
Din text innehåller en välutvecklad berättelse. Din text hänger ihop helt och hållet, och innehåller inga lösa trådar, utan istället en väv som sammantaget leder till ditt slut.
Val av miljö, brott och huvudpersoner
Du gör ett försök i att skriva miljöbeskrivningar, ett brott, en förövare och någon typ av deckare.
Du har enkla miljöbeskrivningar, ett brott och en förövare som passar ihop
Du har till viss del utförliga miljöbeskrivningar, ett brott, en förövare och en deckare som passar väl ihop och bildar en helhet.
Du har varierande och utförliga miljöbeskrivningar, ett brott, en förövare och en deckare som passar väl ihop och bildar en helhet. De två "motståndarnas" personligheter passar ihop eller speglar varandra på ett genomtänkt sätt.
Anpassning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt också vid repliker och dialoger. Dessa tecken följs av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken också vid repliker och dialoger på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Språk: Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.

Filmatisera deckarscener

Filmatisering Muntlig redovisning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Följ checklista med bildstorlek, vinkel, klippning
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och ompröva då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Förberedelsearbete, skriva manus, planera filmandet
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelse med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: