Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2018-11-09 10:25 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Backebo ska få möjligheten att röra på sig på ett lekfullt sätt genom utforskande i skog, närområden men även planerad rörelseglädje och dans. Rör-Else tar med oss på en resa om kroppen och den goda måltiden.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Backebo ska få uppleva glädje med att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas när barnen är i behov av rörelse. Rör-Else tar berättar även om kostens viktiga roll för vår hälsa och välbefinnande.

MÅL

Varje barn ska få utveckla en förståelse för den positiva effekten fysisk aktivitet och god kost har på vår hälsa och välbefinnande, utifrån sin motoriska förmåga.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Rör-Else får barnen möjligheter fysisk aktivitet under sin vistelsetid på förskolan.

Rör-Else presenteras på samlingen. Rör-Else viskar i pedagogens öra. Rör-Else berättar att det finns roliga lekar och sånger där man får använda hela sin kropp och röra på sig.

Rör-Else tycker om att prata om kroppen och hur den fungerar, samt vad som är bra mat mindre bra mat - hur maten påverkar vår kropp. 

Rör-Else finns med vid aktiviteter inomhus och utomhus. 

Rör-Else är med på samlingen en hel vecka när Rör-Else presenteras, därefter dyker Rör-Else upp vid behov, samt vid skogsutflykter eller schemalagda dagar.

I arbetet med kroppen används digitala verktyg som projektorn.

Rör-Else finns på både Fröet och Plantan.

DOKUMENTATION

Arbetet med Rör-Else dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på AvdelningsPUT, planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: