Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love English Year 8

Skapad 2018-11-09 10:37 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 8 Engelska
Love, Feelings and Friendship!

Innehåll

Tidsperiod:

 • Veckorna 46-51

Lärandemål:

 • att kunna läsa och lyssna på texter och dikter som har med kärlek och känslor att göra
 • att kunna ta till sig innehållet i ovanstående
 • att kunna beskriva hur personer är, ser ut och känner sig
 • att kunna skriva en sammanhängande text om kärlek, känslor och/eller vänskap

Bedömning:

 • hör- och läsförståelse
 • hur du uttrycker dig i tal och skrift
 • hur du arbetar med strategier för att förbättra ditt språk

Planering:

 • vi arbetar med texten "Friendly Advice"
 • vi läser novellen "The Night Train at Deoli" och svarar på tillhörande frågor
 • adjektiv
 • vi skriver en novell (short story) på temat "Love, Feelings or Friendship"
 • Fridgepoetry
 • samtal och diskussioner
 • vi tittar på filmen "Love Actually" och svarar på tillhörande frågor

Uppgifter

 • Writing - Love, Feelings and Friendship

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9

Matriser

En
Engelska 8

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Läsa
Du förstår det huvudsakliga innehållet i texter på engelska. Du visar din förståelse genom att återberätta, svara på frågor och diskutera..
Du förstår det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer i texter på engelska
Du förstår helheten och detaljer i texter på engelska
Ny aspekt
Lyssna
Du förstår det huvudsakliga innehållet talad engelska. Du visar din förståelse genom att återberätta, svara på frågor och diskutera..
Du förstår det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer talad engelska
Du förstår helheten och detaljer i talad engelska
Ny aspekt
Tala
Du kan diskutera/prata i grupp och säga vad du tycker, språket är enkelt och begripligt.
Du kan mer detaljerat diskutera, berätta och uttrycka din åsikt.
Du kan mer detaljerat, fritt och med flyt diskutera, berätta eller uttrycka din åsikt.
Ny aspekt
Skriva
Du kan skriva texter som är enkla och begripliga.
Du kan skriva texter som är ganska, tydliga och sammanhängande.
Du kan skriva texter som är varierade, tydliga och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och språket är anpassat till mottagare och situation. (t.ex. skillnad mellan talspråk och skriftspråk, till vem riktar sig texten?)
Ny aspekt
Strategier
Du kan använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem (tex. förklara när det är ett ord som man inte kan).
Du kan använda några strategier för att lösa språkliga problem.
Du kan använda dig av väl fungerande strategier som löser språkliga problem (ju mindre det märks att du är svensktalande desto bättre).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: