Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3, bedömning enligt SvA

Skapad 2018-11-09 10:44 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Svenska
Grundskola 3 Svenska
I svenska skall vi läsa, skriva och prata med varandra.

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kunskapskrav

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter med flyt.
 • Läsa högt för någon annan.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som t.ex. faktatexter, skönlitterär text.
 • Kunna läsa och svara på frågor

 

 

Skriva

 • Ha en läslig handstil.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler och stava vanligt förekommande ord.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter och bearbeta dessa.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.
 • Kunna skriva en berättelse med tydlig struktur (inledning, händelseförlopp och avslut).
 • Kunna skriva en text på dator/Ipad.

Tala, lyssna och samtala

 

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera om vardagliga ämnen.
 • Kunna lyssna och återberätta.
 • Kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt.

Informationssökning och källkritik

 • Känna till att olika informationskällor kan ha olika tillförlitlighet.
 • Känna till informationssökning i böcker och webbsidor för barn.

Undervisning

Läsa

 • Faktatexter i samband med övriga skolämnen.
 • Tyst läsning av egen vald bok.
 • Gruppläsning.
 • Boksamtal med uppgifter.
 • Läsa en text och reflektera och svara på frågor om innehållet.

Skriva

 

 • Handstilsövningar
 • Skriva olika typer av texter.
 • Vid skrivning tränas bl.a. stavningsregler

Tala, lyssna och samtala

 • Tal och argumentationsövningar.
 • Samtal vid lösande av uppgifter i grupp.
 • Presentationer av arbeten.

Information och källkritik

 • Diskussioner om olika informationskällor och deras tillförlitlighet.
 • Sammanställning av fakta vid t.ex. SO/NO-arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Matris i svenska åk 3

Svenska

Läsa

Läsning
Du läser ålderstypiska böcker med visst flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med gott flyt.
Återberätta läsning
Du kan på ett enkelt sätt berätta om det du läst.
Du gör enkla sammanfattningar av det du läst.
Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Läsförståelse
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som återges direkt i texten.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna och dra enkla slutsatser av det du läst.

Skriva

Berättelser
Du skriver enkla berättelser med ett visst sammanhang.
Du skriver berättelser med enkel struktur som början, mitt och slut.
Du skriver berättelser med struktur. Du har med några person, miljö eller känslobeskrivningar i dina berättelser. Du kan bearbeta dina texter.
Faktatexter
Du kan med stöd välja ut fakta och skriva en enkel text.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från någon källa. Du gör arbeten med enkel struktur.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du skriver texter med god struktur och använder egna ord och beskrivningar.
Skrivteknisk förmåga
Du skriver ljudenligt och med en enkel meningsbyggnad.
Du känner till några grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.
Du skriver med grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.

Tala

Samtal
Du deltar i samtal.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Muntlig framställning
Du gör enkla muntliga redovisningar.
Du gör muntliga framställningar med viss struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med fungerande struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: