Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text (PM)

Skapad 2018-11-09 12:23 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Ska 16-åringar få rösträtt?

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
    Sve  -
  • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -

Matriser

Sve
Utredande text - Ska 16-åringar få rösträtt?

E
C
A
Dispostion och sammanhang
Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken.
Texten väldisponerad med väl fungerande inledning, avslutning och textbindning samt god balans mellan olika delar. Styckeindelningen är ändamålsenligt markerad.
Texten väldisponerad med väl fungerande inledning, avslutning och samt god balans mellan olika delar. Styckeindelningen är ändamålsenligt markerad.
Innehåll och källor
Din texts innehåll är till viss del anpassad till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: *Texten innehåller en enkel presentation av frågeställningen *Texten innehåller en rimlig beskrivning av olika synpunkter på ämnet. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor *Texten innehåller en slutsats och en motivering som delvis bygger på textreferaten *Du tillämpar regler för citat- och referatteknik
Din texts innehåll är anpassad till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: *Presentationen av frågeställningen är tydlig och resonerande *Texten innehåller en rimlig beskrivning av olika synpunkter på ämnet. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor *Slutsatsen och dess motivering utgör ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och bygger i huvudsak på textreferaten * Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet *Dina källhänvisningar är väl fungerande med t.ex. referatmarkeringar
Din texts innehåll är väl anpassad till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: *Presentationen av frågeställningen är väl uppbyggd *Beskrivningen är en skicklig sammafattning av flera relevanta källor som är val valda med tydligt fokus på uppgiften. *Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger i huvudsak på textreferaten. * Texten utmärks i av objektiv saklighet *Källhänvisningarna är smidigt infogade i texten.
Språk
Stilen är till viss del anpassad till en vetenskapliga texttypen. Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierar och innehåller goda formuleringar.
Stilen är anpassad till en vetenskapliga texttypen. Språket är klart och bär upp elevens resonemang.
Stilen är väl anpassad till en vetenskapliga texttypen. Språket är välformulerat och med precision i ordval och uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: