Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Dystopier

Skapad 2018-11-09 12:30 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Vi ska arbeta med ett tema kring genren dystopi. Varför är denna genre så populär och varför fascineras vi av dystopier?

Innehåll

 

 

Kallocain - läsa samt diskutera muntligt och skriftligt

Hungerspelen - se och diskutera muntligt

Läsa div utdrag och diskutera

Muntlig jämförelse av det lästa och sedda

 

Uppgifter

  • Diverse textutdrag

  • Slutdiskussion i mindre grupper

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
    Sve  -

Matriser

Sve
Dystopi

F
E
C
A
Skriftspråkets regler
(Svaren på frågorna till Kallocain och övriga textutdrag)
Jag följer skriftspråkets regler. Mitt språk är varierat och innehåller goda formuleringar.
Mitt språk är klart, varierat och innehåller goda formuleringar.
Mitt språk är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat. 
Textnära analys (muntligt)
Sista uppgiften - jämförelse av bok och film
Jag gör en fördjupad textnära litterär analys av genren dystopi.  I min analys använder jag med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texter och filmen. 
Jag gör en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av genren dystopi.  I min analys använder jag med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för min tolkning genom väl valda belägg från texter el och filmen.
Jag gör en fördjupad utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av genren dystopi ur flera perspektiv.  I min analys använder jag med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för min tolkning genom väl valda belägg från texter och filmen.
Gruppdiskussioner
Du har i muntliga diskussioner av bok och film förmedlat egna tankar och åsikter.
Du har på ett nyanserat sätt muntligt förmedlat egna tankar och åsikter.
Du har på ett nyanserat sätt muntligt förmedlat egna tankar och åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: