Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotografi och reklam

Skapad 2018-11-09 13:01 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Bild
Under 4-5 lektionstillfällen ska du få kännedom om fotografiets bakgrund och hur man kan använda stillbild för att berätta en historia. Du ska också få kunskap om hur man kan använda foto för att påverka och förmedla budskap via reklam.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

-att få kännedom om olika fotografiska genrer.

-att få kännedom om kamerans utveckling sedan slutet av 1800-talet.

-att analysera reklambilder genom objektiv beskrivning och tolkning.

-bildkomposition, bildutsnitt och kameraperspektiv.

-vad du behöver för att kunna berätta en historia med en bildserie.

-enkel fotoredigering.

Detta ska vi göra:

Lektion 1 och 2

Föreläsning om fotografiet och dess genrer. Även en snabb överblick om kamerans historia.

-diskussion och föreläsning om reklamens maktpåverkan.

-bildanalys av reklambilder.

 

Lektion 3 och 4

-få kunskap om bildutsnitt, bildberättelser och bildkoposition.

-planera och skapa ett bildspel med 3-5 fotografier som berättar en historia eller förmedlar en stämning.

 

Lektion 5 och 6

-redigera bilder och skapa ett bildspel.

-visa bildspelen för varandra och presentera.

 

Bedömning:

-din bildanalys av reklambilder.

-ditt deltagande under lektionerna.

-ditt färdiga bildspel tillsammans med en klasskamrat, både bild och muntligt framförande.

Uppgifter

Matriser

Bl
fotografi och reklam

E
C
A
Framställa bilder
  • Bl
Du kan skapa enkla bilder som berättar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Tekniker
  • Bl
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och materia. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Undersöka och presentera bilder
  • Bl
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Analysera bilder
  • Bl
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Utvärdera och analysera arbetsprocessen
  • Bl  E 6
  • Bl  C 6
  • Bl  A 6
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Utveckla ideer
Du hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: