Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD Läsåret 2018/19 Djuren som symboler/Kombinera text och bild

Skapad 2018-11-09 13:06 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer få möjligheter att utveckla din förmåga att framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Grundsärskola 3 Bild
Du ritar och skapar djur med olika tekniker. Du ska träna på att läsa bilder.

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om hur bilder kan skapas och tolkas.Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att framställa egna bilder med olika uttrycksformer,tekniker och material.På så sätt ska undervisningen bidra till att eleven stärker tilltron till sin egen förmåga att arbeta kreativt på ett undersökande och problemlösande sätt.Därigenom ska elevernas förmåga att ta egna iniativ uppmuntras.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Bildframställning 

* Du kommer att arbeta med bildframställning som t ex seriebilder och illustrationer till text.

Redskap för bildframställning

* Du får använda dig av olika verktyg och tekniker för bildframställning.

 * Du får använda plana och formbara material,t ex papper,lera och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

* Informativa bilder och konstnärsbilder.

Ämnesspecifika begrepp

* Ord och begrepp och symboler inom ämnet bild,t ex för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.

Beskrivning av arbetsområde/tema

Du ska lära dig fakta om olika djur som elefanter,sköldpaddor och grodor.

Du får titta på film om Stina Wirsén VEM ?

Du får skapa Stina Wirséns FÅGEL med collagetekniken.

Du ska få  göra en serie med bilder. 

Du ska få berätta om vad bilder föreställer.

Arbetssätt/metoder

Vi använder oss av teckning, måleri, modellering och konstruktion med olika material för att skulptera,forma och konstruera.

Vissa uppgifter arbetar vi enskilt och andra i grupp.

Vi tränar på att samarbeta och lösa problem.

Vi tittar på instruktionsfilmer.

Förmågor att utveckla

Uttrycka din förmåga att förstå vad bilder berättar.
Undersöka och testa olika material och dess egenskaper.
Presentera bilder för varandra.
Skapa och konstruera med plana och formbara material.
Kommunicera med varandra om bilder som vi gjort.

Bedömning

När vi har arbetat med ämnet bild bedöms på vilket sätt du kan;

 • använda olika verktyg som sax, blyertspenna,krita och pensel och vi ska lära oss tvätta penslar och vårda vårt material.

 • framställa berättande bilder till arbeten som du gör.

 • deltaga i samtal när vi tolkar bilder.

 • följa instruktioner.
 • använda din fantasi och uppfinningsförmåga.

Jag bedömer även;

 • progressionen i ditt bildskapande.
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.

Metoder för bedömning;

 • Jag observerar hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder m m
 • Du ska testa på att kompisbedöma andra.
 • Vid terminens slut gör jag en utvärdering som sammanfattar hur arbetet framskridit.Eleven får själv värdera sitt arbete.
 • För att dokumentera och bedöma progressionen i bildskapandet kommer jag återkomma med liknande uppgifter vid senare tillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: