Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2018-11-09 13:19 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 5 Geografi Svenska Bild

I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturlandskap, kulturlandskap, naturtillgångar, geografiska ord och kartor. 

Innehåll

Norden

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta i grupp och forska om ett av nordens länder som ni sedan ska redovisa för klassen. 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom redovisning och prov

Konkretiserade mål:
Du ska
* kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar 
* kunna förstå skillnaden mellan natur- och kulturlandskap
* kunna förstå några orsaker och konsekvenser till den nordiska befolkningsfördelningen 
* kunna placera ut de nordiska länderna, några stora nordiska städer samt berg
* kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker.
* kunna några viktiga geografiska begrepp för arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: