👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande hela dagen/Innelek/Utelek

Skapad 2018-11-09 13:35 i Björkås förskola Ludvika
Förskola
Varje dag leker vi! Leken är vårt fokus och allt vi gör ska genomsyras av lek.

Innehåll

"Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet" Lpfö98/10

Det står tydligt uttryckt i läroplanen att arbetet som sker under hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att ha tydliga mål med allt vi gör så som äter, klär på oss, leker, byter blöjor som när vi experimenterar, jobbar med vårt språk eller har andra temasamlingar.

Vårt mål

 • Att barnen ska kunna känna glädje i att leka samtidigt som de lär sig olika saker
 • Upptäcka nya situationer och sätt att leka och lära
 • Lära sig turtagande
 • Lära sig samspela med andra människor
 • Utveckla sitt språk
 • Att vistas ute varje dag. Utelek görs i syfte av hälsoskäl, vi behöver dagsljus och frisk luft. Ute ges större möjligheter till grovmotorisk träning och vi kan springa så mycket vi vill och låta högre än inne. Vi träffar barn och vuxna som går på andra avdelningar.
 • Vi upptäcker våran omgivning runt förskolan.

Hur gör vi?

 • Inne är vår lekmiljö föränderlig och vi pedagoger ändrar om i miljön utefter barnens behov och intressen.
 • Vi pedagoger finns alltid i barnens närhet och lek för att fånga upp lärandesituationer.
 • Vi pedagoger tänker alltid på att använda ett korrekt språk för att utveckla barnens språk i leken.
 • Vi startar och lockar de barn som behöver till lek.
 • Vi går ut i princip varje dag och när vi är ute finns vi alltid i närheten av barnens lek för att inspirera, vidareutveckla och observera barnens lek.
 • Vi är på gården men även skogen, eller går på promenad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18