👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Draknästet

Skapad 2018-11-09 13:37 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
I det här arbetsområdet ska eleverna i grupper komma på en uppfinning. Uppfinningen ska utgå från att problem som eleverna stöter på i sin vardag.
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska Svenska som andraspråk Teknik Matematik Slöjd
I det här arbetsområdet ska eleverna i grupper komma på en uppfinning. Uppfinningen ska utgå från ett problem som eleverna ser i samhället.

Innehåll

Mål för elev

Svenska/svenska som andraspråk

 

Teknik:

Matematik:

Bild:

Slöjd:

 

 

Innehåll

Svenska/Svenska som andraspråk:

Teknik:

Matematik:

Bild:

  • skisser, vad är det? vem var Leonardo Da Vinci? Hur kan man arbeta med skisser till modeller/uppfinningar?

Slöjd:

 

Genomförande

I det här arbetsområdet ska eleverna i grupper komma på en uppfinning. Uppfinningen ska utgå från ett problem som eleverna ser i samhället. Eleverna kommer lyssna på genomgångar, se filmer, samtala och arbeta i grupp. I slutet av arbetsområdet ska de presentera sin uppfinning i form av en skiss, en ritning, en modell och en uppfinningspresentation. 

Redovisning

Eleverna redovisar sina kunskaper genom att samtala, skriva texter och vid en muntlig presentation av sin uppfinning.

Elevinflytande

Eleverna får själva komma på vilken uppfinning de ska presentera och ska själva komma på hur den ska presenteras för juryn på bästa sätt. 

Matriser

Sv Ma Tk Sl Bl SvA
Draknästet

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Teknik
Metod
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Teknik
Begrepp Kommunikation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på et ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på et ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på et ganska bra sätt hur du har tänkt.
Teknik
Metod
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika idéer på ett ganska bra sätt. Du gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika idéer på ett bra sätt. Du gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika idéer på ett mycket bra sätt. Du gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Matematik
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematik
Metod
Du kan göra enkla uträkningar med förstoringar och förminskningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan göra enkla uträkningar med förstoringar och förminskningar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra ihop med situationen.
Du kan göra enkla uträkningar med förstoringar och förminskningar på ett väldigt bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar väldigt bra ihop med situationen.
Matematik
Resonemang och kommunikation
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Svenska/svenska som andraspråk
Användning av källor
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera hur informationen kan användas.
Svenska /svenska som andraspråk
Användning av källor
Du kan sätta ihop information olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver på ett mycket bra sätt.
Svenska/svenska som andraspråk
Muntlig redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.