Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDENTITET

Skapad 2018-11-09 13:47 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Syftet med detta arbete är att stärka barnet i dess identitet, att uppmuntra att varje barn utvecklar sin personlighet samt känner sig trygga i sin identitet och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Innehåll

Syfte
Vem är jag? vad tycker jag om att göra?

Vi är och tycker olika, vi blir upplyfta för man är den man är. Att få vara en del av gruppen, hitta gemensamma lekar och aktiviteter som skapar samhörighet. Samspela, inspirera, bjuda in och hjälpa varandra. Vi lär känna varandra och skapar gemenskap genom att tillsammans ta reda på vilka vi är, vad vi tycker om att göra, vad vi är bra på, vad som gör oss glada/ledsna och annat som bildar vår identitet. 

Arbetssätt

Vi låter arbetet vara en öppen process utifrån vad barnen visar sig intresserade av att fördjupa sig i.
Fokus lägger vi på språkutvecklingen och att utveckla användandet av olika uttrycksformer (till exempel bild, skriftspråk, lek, sång).

Vi kommer använda oss av bildstöd, vår veckokalender och dokumentation för att göra barnen delaktiga i vad vi gör, och att synliggöra tiden och förändringar.

Mål

Barnen har inflytande över temats innehåll. Barnen reflekterar kring bildstödet, kalendern och dokumentationen

Barnen känner igen sig och sitt skrivna namn, Barnen kan samspela och bjuder in varandra i lek och aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: