Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans & rörelse till musik åk 8-9

Skapad 2018-11-09 13:51 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
I detta område är tanken att du ska utveckla din förmåga att röra dig efter musikens puls, takt, rytm och sammanhang. Du kommer få öva detta i olika danser enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Följande länkar kan vara bra att titta på för att kunna öva på de olika stegen:

Bugg:
https://www.youtube.com/watch?v=8CiVhHAqdkI 

https://www.youtube.com/watch?v=ARsGElIAFgc

Salsa:

https://www.youtube.com/watch?v=bZp_GEg78gQ

 

Centrala begrepp - Puls, takt, rytm och BPM

 

Tre viktiga begrepp inom musik är puls, takt och rytm. Många tror att det är samma sak men så är det inte. Här är en förklaring till vad de olika orden betyder.

 

Puls:
Jämna slag som man känner genom hela låten. Det man klappar eller stampar till när man lyssnar på musik.

 

Takt:
Indelning av pulsslagen. Den vanligaste indelningen kallas fyrtakt (eller fyra fjärdedelstakt). Det innebär att pulsslagen hör ihop fyra och fyra. En takt innehåller då fyra pulsslag.

 

När man lyssnar på en låt så uppfattar man det ofta som att det första slaget i varje takt är lite starkare, eller som att det börjar på nytt med t.ex. ett nytt ackord. Om man räknar pulsslagen och börjar om på ett varje gång det känns så, kan man enkelt lista ut vilken taktart det är (fyrtakt eller tretakt osv).

 

Rytm:
En blandning av långa och korta toner/slag i förhållande till pulsen. Man kan klappa en rytm. Man kan spela en rytm. Man kan sjunga en rytm. En melodi har rytm, för alla toner är inte lika långa. Ex. Bäää, Bäää vita laamm, har du någon uuullll?

 

BPM:
Om du tänker på hur hjärtat slår med en jämn rytm och att den här rytmen kallas hjärtats ¨puls¨. Om du räknar varje hjärtslag under en minut så vet du hur fort ditt hjärtas puls slår. Om du tänker att musiken också har en puls, och att den här pulsen är musikens motor. Precis som ditt hjärtas puls så räknar man även musikens puls genom antal pulsslag (taktslag) per minut, eller Beats Per Minute, BPM.
Prova själv att räkna genom att lyssna på en låt. Sätt en timer på 1 minut. Räkna antal taktslag under den här minuten, och vips så har du låtens BPM.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Dans & rörelse till musik

Rubrik 1

Nivå 1
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nivå 2
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nivå 3
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Aspekt 1
Danslekar, ringdanser, träningsprogram, pardans, individuell dans osv.
Du kan röra dig i relation till musiken.
Du kan röra dig i relation musiken. Samt anpassa rörelsen till sammanhanget.
Aspekt 2
Puls, takt & rytm
Du kan med stöd av lärare/kompis röra dig till musikens grundpuls.
Du kan själv hitta pulsen och röra dig till musikens takt. Samt hitta grundpulsen igen ifall du tappar bort dig.
Du kan själv hitta pulsen och röra dig rytmiskt till musikens takt. Samt hitta takten igen ifall du tappar bort dig.
Aspekt 3
Sammanhang
Du kan skilja på vers och refräng och kan använda dem för att variera dina steg. Du använder rörelser som passar till musiken.
Du kan också urskilja fler delar i musiken och använda dig av fler steg/rörelser.
Du kan också skilja ut fler detaljer i musiken och använda dessa i dina rörelser.
Aspekt 4
Rörelse
Du sätter enklare steg med benen och kan använda rummet i olika riktningar.
Du kan även använda sammansatta steg, sätter stegen med benen och i stor utsträckning med armarna.
Du rör dig även med stor variation av rörelser. Du sätter stegen med benen och med armarna. Du använder hela din kropp i dina rörelser.
Aspekt 5
Din förmåga att samtala om olika fysiska aktiviteter utifrån egna upplevelser och hur aktiviteterna påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan i samtal beskriva dina upplevelser av aktiviteten.
Du kan i samtal beskriva dina upplevelser av aktiviteten och med stöd av kamrater/lärare använda relevanta begrepp.
Du kan i samtal beskriva dina upplevelser av aktiviteten och använder då relevanta begrepp.
Aspekt 6
Du kan med stöd av kamrat/lärare resonera kring hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan resonera kring hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan resonera kring hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan och använder då relevanta begrepp.
Aspekt 7
Beskriver
Du kan beskriva en risk för att skada dig inom dans.
Du kan beskriva troliga risker för att skada dig inom dans.
Du kan beskriva flera troliga risker för att skada dig inom dans.
Aspekt 8
Motiverar
Du kan förklara och motivera anledningen till den valda risken.
Du kan förklara och motivera anledningen till de valda riskerna.
Du kan förklara och motivera anledningen till de valda riskerna och resonera kring dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: