Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och algebra

Skapad 2018-11-09 14:22 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Funktioner & Algebra- åk 9
Grundskola 7 – 9 Matematik
Inom matematiken används ordet funktion när man vill beskriva sambandet mellan två variabler. Man kan beskriva en funktion med en graf, en tabell eller en formel.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

1. beskriva begreppen funktion och linjär funktion.

2. tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler.

3. använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder.

 4. använda räta linjens ekvation.

5. multiplicera parenteser.

6. använda kvadreringsregler.

7. använda konjugatregeln.

8. uttrycka formler på olika sätt.

 

Hur ska vi arbeta för att nå målet?

Du ska få möjlighet i olika tillfällen för att kunna visa dina förmågor och utveckla dina kunskaper som följande:

1. Diskussion & Grupparbete (kommunikation & begrepp)

-  resonera muntligt (obs: titta på filmen https://www.youtube.com/watch?v=77tH-EGMH2I)

- redovisa och samtala (think- pair- share )

- använda begrepp

2. Läxa, arbetsblad & skriftligt prov (Analys & problemlösning)

- Lösa problem med strategier

- välj och använda matematiska metoder

- resonera skriftligt

- uttrycksformer & begreppens relation

 

När?

v.46  Repetition (Samband & algebra) utifrån matte direkt 8.     .

v.47  Funktioner s.44 + Linjära funktioner s.46

v.48  Mer om linjära funktioner s.48 + Rita grafer i koordinatsystem s.49

v.49  Räta linjens ekvation s.50 + Talföljder och mönster s.52

v.50 Repetition + Skriftligt prov

 

Läromedel:

Matte direkt 9.

Obs: du kan lyssna på boken i olika språk (dari, arabiska, svenska och somaliska) inlasningstjanst.se

 

Digitala läromedel:

https://nomp.se/start/  träna alla övningar med rubriken algebra, funktioner.

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/uttryck-ekvationer-och-funktioner

https://mystudyweb.com/corporate/  färdiggör alla övningar i din IAP - Algebra och ekvationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Har inte nått målen
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kommunicera
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
använda begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: