Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Just Stuff A: "Food"

Skapad 2018-11-09 15:04 i Stavby skola Uppsala
Arbete med kapitel "Animals" i Good Stuff A.
Grundskola 6 Engelska
What is your favourite food? Vi kommer att läsa om olika maträtter som äts runt om i världen och även hur man tillagar dessa. Vi kommer även att lära oss hur maten såg ut förr i tiden, till exempel på vikingatiden.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi arbetar med detta för att utveckla vårt ordförråd och träna på att uttrycka oss både skriftligt och muntligt.

Det här kommer du få undervisning om

Koppla till Centralt innehåll i Lgr11

Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma textgenomgångar i Textbook
 • Arbetsuppgifter till texterna i Workbook
 • Arbetsuppgifter utöver Workbook.
 • Grammatik: presens av verbet be; regelbundna verb i dåtid

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Muntlig aktivitet
 • Skriftlig aktivitet
 • Hörförståelse

Lektionsplanering v 41 - 45

 • Gemensamt lyssna på/läsa i Text book
 • Samtal om texter
 • Arbeta med uppgifter till texterna.
 • Arbeta med uppgifter till dessa texter i Workbook
 • Glosläxor varje vecka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Good Stuff Gold A

E
C
A
Läsa/Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Ny rubrik

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: