Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft & Tryck åk7 ht 18

Skapad 2018-11-09 15:43 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 7 Fysik
Inom detta fysikområde får du lära dig om olika krafter och tryck. Till exempel vad är en motkraft och vad är skillnaden på massa och tyngd?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Arbetsområdet pågår mellan vecka 45-49 och kommer att genomföras med lärarledda genomgångar, undersökande uppgifter och eget arbete med lärobokens text. Området avslutas med ett prov vecka 50 på projekttiden. Provresultatet samt en dokumentation av en undersökande uppgift kommer att ligga till grund för en bedömning av området.  

Gå in på "Mina studier" för en mer detaljerad planering.

Matriser

Fy
Kraft och Tryck

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att ge förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
5. Genomförande och planering av undersökningar
5. Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
5. Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
5. Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Att ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar
Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
6. Användning av utrustning
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder elevduen utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
9. Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Att utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang.
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
11. Förståelse av [fysikaliska samband] i vardagen och i samhället.
11. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och tryck.
11. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och tryck.
11. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och tryck.
Att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapen.
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och formar världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, samhälle och människors levnadsvillkor.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
14. Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
14. Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
14. Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: