Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5A kap 4 Koordinatsystem och proportinalitet

Skapad 2018-11-09 16:06 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om negativa tal. Du kommer också att träna på koordinatsystem och proportionella samband och hur man kan visa med en graf att något är proportionellt.

Innehåll

Arbetsområdet 

- storleksordna enkla positiva och negativa heltal.

- placera enkla positiva och negativa heltal på tallinjen.

-kapitlets begrepp

- rita koordinatsystem och gradera axlarna.

- rita och ange punkter i koordinatsystem.

- läsa av och tolka enkla data från grafer.

- rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell.

- använda enkla proportionella samband till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr

 

Så här ska du få jobba!

 -gemensamma genomgångar.

 - diskutera både parvis och i helklass.

 - arbeta i Koll på matematik, beting

 - andra aktiviteter som t ex spel, kahoot

- bingel

-ev. uteaktiviteter

- mattefilmer

 

Så här ska du få visa!

Genom att:

 - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - exit notes

- diagnos på slutet

Matriser

Ma
Matematik år 5

Lösa problem
  • Ma  E 6
formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
Känna till och beskriva matematiska begrepp
Positiva tal, negativa tal, origo, koordinater, proportionella samband, koordinatsystem, y-axel, x-axel, graf, proportionalitet
  • Ma  E 6
  • Ma  E 6
  • Ma  E 6
Visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp Kan storleksordna enkla positiva och negativa heltal Placerar enkla positiva och negativa heltal på tallinjen
Matematiska metoder
  • Ma  E 6
Ritar koordinatsystem och graderar axlarna Ritar och anger punkter i koordinatsystem Läser av och tolkar enkla data från grafer Ritar enkla grafer utifrån data i en värdetabell Använder enkla proportionella samband, t ex om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr
Kommunikation och resonemang
  • Ma  E 6
  • Ma  E 6
För enkla resonemang om rimligheten i ett resultat Förklarar hur jag har tänkt och skriver uträkningar Kan ställa frågor och kan diskutera och samtala kring området
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: