👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- Multiplikation och division Matteborgen 4a

Skapad 2018-11-09 16:25 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Multiplikation och division hör ihop! I detta kapitel kommer du att lära dig mer om hur multiplikation och division hör ihop, kunna multiplicera tal som 5x60 och 5x600, tal som 3x47 och 2x536, lära dig använda kort division och lära dig välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.

Innehåll

 

Pedagogisk planering – kapitel 4 Multiplikation och division

Lgr 11 Syfte

  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
  • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.                                                                                                                                                               Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

Lgr 11Centralt innehåll

·         Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

·         Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

·         Förstå hur addition och multiplikation hör ihop

·         Kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal.

·         Förstå hur multiplikation och division hör ihop

·         Kunna använda kort division

·         Kunna använda multiplikation och division när du löser textuppgifter

 

 

vecka

 

 

sida

 

Räkna uppgifter

 

46

 

 

Introduktion

Addition och multiplikation hör ihop

Multiplikation

 

 

 

102

103

 

 

alla

 

 

47

 

 

Multiplikation och division hör ihop Division
Multiplicera med tiotal och hundratal

 

106
107-108

109

 

alla

 

48

 

 

Multiplicera mera

 

 

 

110-113

 

 

 

alla

 

49-50, 2-3

Kort division

Diagnos 4

Räkna röda eller blå sidor

114-118

 

alla

 

 

Du ska utföra diagnosen med godkänt resultat. Du ska delta i diskussioner och genomgångar med klassen.