Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6

Skapad 2018-11-09 17:32 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
Geografi åk 6 Pedagogisk planering Olovslundsskolan ht 2018 Europa Vi studerar hur den är formad, dess gränser, bergskedjor, floder och hav. Vi lär oss om Europas länder, natur- och kulturlandskap, naturresurser, befolkning och levnadsförhållanden. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer.

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med Europa som ett led i att lära dig att "göra geografiska analyser av omvärlden".
Vi arbetar med namngeografi för att ge dig en grund och referensram för ditt vidare arbete med Europa.

 

Innehåll

·         Kartor - olika typer

·         Processer som formar jordytan

·         Natur, klimat och klimatzoner

·         Hur befolkning och näringsliv påverkas av naturresurser

·         Göra en jämförelse mellan de olika världsdelarna samt länder i Europa då vi läser av kartan, naturen, näringsliv och fördelning av befolkning och människors levnadsvillkor

·         Europas namngeografi

·         Geografiska begrepp för att kunna föra resonemang

Hur vi ska arbeta:

·         genom faktaböcker, stenciler, kartböcker och internet studera världsdelen Europa

·         själv/tillsammans med en klasskompis ta reda på fakta om olika länder i Europa

·         sammanställa det man lärt sig till en valfri redovisning

·         vara med på genomgångar av olika arbetsområden

·         söka och välja information från faktatexter i böcker och på internet

·         arbeta med kartboken och studera dess uppbyggnad med färger, symboler och olika slags kartor (topografiska, tematiska)

·         ta reda på namn och läge på Europas länder och huvudstäder, samt viktigare öar, vatten och berg.

·         gå igenom och lära dig nya ord och begrepp

·         se på filmer som Mårtensson och Holger genom deras resa ut i Europa i filmerna Geografens Testamente Europa

·          läsa ”Fröken Europa”, både som högläsning och hemmaläsning

Bedömning:

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas skriftligt och muntligt. Det görs genom olika prov och genom observationer under lektionstid.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: