Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2018-11-10 11:58 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om olika naturtyper i världen och hur djur och växter tvingats anpassa sig till miljön just där. Puls biologi 4-6 boken används som faktabok.
Grundskola 4 Svenska Geografi Biologi
Vad betyder några vanliga begrepp som används i biologin? Hur påverkar vi människor naturen? På vilka sätt är vi beroende av naturen? Vilken roll har Carl von Linné när det gäller att organisera växter och djur samt hitta nya arter. På vilket sätt har människans syn på naturen förändrats i historien?Vilka är de vanligaste naturtyperna i Sverige och på jorden och vart finns de? Hur anpassar sig djur och växter till olika livsmiljöer? Vad är hållbar utveckling?

Innehåll

 

Eleverna skall kunna:

- Beskriva och ge exempel på människans beroende av och påverkan på naturen.

 - Med hjälp av exemplet på människans beroende av och påverkan av naturen beskriva vad hållbar utveckling innebär.

- Förklara hur fotosyntesen fungerar och varför den är viktig.

- Ge exempel på hur människans syn på naturen har förändrats genom historien. Skriva och ge minst ett konkret exempel.

- Ge exempel på minst en näringskedja och beskriva vilken roll fotosyntesen har i dessa.

- Beskriva begreppet ekosystem.

- Förklara och ge exempel på ett näringsväv.

- Skriva vilka naturtyper som vi har i Sverige.

- Beskriva en naturtyp som finns i världen. Fördjupa sig i denna och ge exempel på olika arter och växter som finns här och hur dessa har anpassat sig till 

- Beskriva ett kretslopp där begreppen: växt, växtätare, rovdjur, asätare och nedbrytare finns med. 

 Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är att eleverna ska lära sig mer om de olika naturtyper som finns i världen. De kommer då att granska den information de hittar när de jobbar med en naturtyp, de kommer att öva sig på att kommunicera när de ska redovisa sitt arbete och de kommer att jobba mycket med biologins begrepp.

Så här kommer eleverna arbeta:

Eleverna kommer att läsa i boken "Biologi naturen". Den kommer att ligga till grund för mycket av arbetet. Eleverna kommer också att använda internet för att finna ännu mer fakta i sitt arbete. De kommer att få redovisa ett arbete som handlar om naturtyper i världen. De kommer också att diskutera och argumentera. 

Detta kommer vi att bedöma

Eleverna kommer bla att bedömas utifrån sina redovisningar. De kommer också att få möjlighet att visa sina förmågor i ett eller flera skriftliga prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Sv Bi Ge
Biologi åk 6

Förmågan att kommunicera.

utveckla!
Utveckla lite till.
perfekt
Förmågan att samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor på ett sätt som delvis för samtalet framåt.(naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor på ett sätt som för samtalet framåt.(naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor på ett sätt som för samtalet framåt och fördjupar och breddar det.(naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett enkelt sätt
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett utvecklat sätt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som driver samtalet vidare.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder en källa.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och granskar dessa.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner, anpassade till sammanhanget.
Dina diskussioner har viss anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har relativt god anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till sammanhanget.
Du skapar texter med viss anpassning.
Du skapar texter med relativt god anpassning.
Du skapar texter med god anpassning.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

utveckla!
Utveckla lite till.
perfekt
Ha kunskaper om biologiska sammanhang
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Förmågan att uppmärksamma hur olika organismer anpassar sig till olika livsmiljöer.
Du ger exempel på anpassningar.
Du visar på samband kring olika anpassningar.
Du visar på mönster i organismernas anpassningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: