👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paris ht 2019

Skapad 2018-11-11 10:20 i Förslövs skola F-9 Båstad
Vi lär oss fakta om Paris och att berätta om upplevelser under en Parisresa.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi gör en resa till Paris och besöker olika sevärdheter där. Vi går på muséer och café och sedan skriver vi vykort och berättar om våra upplevelser.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

-Formulera sig och kommunicera i skrift

-Förstå och tolka innehållet i olika slags texter 

-Anpassa språket efter olika syften, mottagare, sammanhang

-Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna. Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter. Genom att läsa och besvara ett vykort visar du att du förstår det mesta av innehållet och att du kan använda olika strategier för att lättare förstå. 

 

Genom att skriva en text, där du berättar vad du gör och upplever/har gjort och upplevt under en semesterresa i Paris, visar du att du kan formulera dig skriftligt i nutid och dåtid på ett tydligt sätt, så att läsarna förstår din text. När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  Du visar även att du kan anpassa dig till mottagare, syfte och sammanhang.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift, visar du genom att skriva ett vykort, där du berättar vad du har gjort i Paris, samt svarar på frågor du har fått i ett vykort från en kompis.

Din förmåga att läsa och förstå text, visar du i olika läsförståelseuppgifter, samt när du läser och besvarar en kompis vykort.

 

Din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd, visar du i övningarna ovan, samt hur du tar dig an olika språkliga uppgifter under lektionstid.

 

Din förmåga att anpassa språket efter mottagare, syfte och sammanhang, visar du när du skriver ditt vykort.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med olika texter, som handlar om Paris, för att bygga upp vårt ordförråd. 

Vi går igenom väderuttryck, fritidsintressen och repeterar hur franska verb böjs i nutid och dåtid, så att vi ska kunna bilda meningar och berätta hur vädret är och vad vi ser och gör (nutid)/har sett och gjort (dåtid) i Paris.

Vi går igenom hur vi kan utveckla och bygga ut meningar med hjälp av tidsord, adjektiv, platsord och sambandsord. 

Vi repeterar hur vi ställer och besvarar frågor skriftligt.

Dokumentation


Slutuppgift: Du visar att du kan läsa och förstå ett vykort, samt skriva ett svar i form av ett vykort, där du svarar på frågor och berättar vad du har gjort och upplevt under en semester i Paris, samt ställer frågor tillbaka. Du visar att du kan formulera dig i både nutid och dåtid, beskriva väder, sevärdheter och andra upplevelser. Du visa att du kan använda tidsuttryck och sambandsord för att dina meningar ska bli tydligare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
À Paris

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar men behöver stöd för att skriva en sammanhängande text.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
Du använder ord, uttryck och grammatik från de olika texter vi läst och bildar egna meningar, där du utförligt och varierat och sammanhängande beskriver vad du har gjort och upplevt i Paris.
Variation och sammanhang
Du använder enstaka verb, adjektiv, tidsord och platsord.
Du använder några adjektiv, några verb, några tids- och platsord, samt gör försök till sammanhang genom att använda några vanliga sambandsord (och=et, eller=ou, först=d'abord, sedan=ensuite).
Du använder ett flertal adjektiv, fler verb, flera olika tids- och platsord, samt skapar sammanhang genom att använda ett flertal sambandsord för att markera bl a tid och orsak (och=et, eller=ou, först=d'abord, sedan=ensuite, för att=parce que, eftersom=puisque, t ex=par exempel etc). Du varierar formuleringarna så att språket blir mer nyanserat och varierat.
Kommunikation
Du visar att du kan besvara någon fråga och ställa någon fråga till mottagaren.
Du visar att du kan besvara flera frågor och ställa några frågor till mottagaren.
Du visar att du kan svara på de flesta frågor i vykortet, samt ställa ett flertal frågor till mottagaren.
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den. Det finns språkfel som gör dina meningar svåra att förstå.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar. Språkfel förekommer, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv rätt etc), så att det inte stör kommunikationen.

Läsa och förstå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter vi läser och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Språkliga strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner.
Du bearbetar självständigt språket.
Du väljer medvetet en lämplig strategi för att bearbeta språket och texten.