Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen

Skapad 2018-11-11 12:59 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Biologi Matematik Idrott och hälsa Svenska Teknik Samhällskunskap
Ett ämnesövergripande område där du kommer få lära dig mer om ekonomi, kroppen, hälsa och vad en familj är.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 

I detta arbete kommer du att utveckla din förmåga att:

Samhällskunskap:

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor utifrån olika perspektiv
 • analysera den ekonomiska strukturen i samhället med hjälp av begrepp och modeller
 • reflektera över mänskliga rättigheter utifrån begreppen välstånd, fattigdom och jämställdhet

Svenska:

 • formulera åsikter och argument i tal och skrift
 • urskilja hur en argumenterande text är uppbyggd och vilket språk som är passande
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Matte:

 • använda och analysera begrepp som skala, längdenheter, area och omkrets.
 • förstå samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Biologi:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Teknik:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Engelska:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig  och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Idrott & hälsa:

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar
 • Diskussioner i par, grupp och helklass
 • Laborationer

Detta kommer att bedömas:

 • Argumenterande text om varför det är viktigt att röra på sig
 • Konstruktion av kartonghus och redovisning om den på engelska
 • Gruppdiskussion och enskild text kring ekonomi 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: