Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Week (GOTW)

Skapad 2018-11-11 15:57 i Vallhamra skola Partille
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning under mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller GOTD.
Grundskola 1 – 3 Bild Engelska Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Hem- och konsumentkunskap Slöjd Teknik Matematik NO (år 1-3) Svenska Musik Idrott och hälsa
Grej Of The Week (GOTW) är en återkommande minilektion som vi planerar att ha en gång i veckan. Den består av delarna; ledtråd, faktadel, kuriosa och elevernas egna tankar. GOTW kan tex handla om historiska personer, djur, platser, byggnader och begrepp. Syftet är att vi tillsammans ska göra kopplingar mellan sådant vi vet och ny kunskap. Det ska vara roligt att lära sig, kunskap är coolt!

Innehåll

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

* Arbetet inleds med att eleven får en ledtråd som hen genom EPA (tänka enskilt - tänka i par - tänka alla) får klura på.
* Läraren kommer sedan att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse (en "grej").
* Därefter diskuteras veckans "grej" utifrån givna frågor och elevernas tankar.
* Vi kopplar det vi lärt oss till sådant vi kan sedan innan.
* Tillsammans skriver vi en tankekarta på tavlan och/eller arbetar med faktatexter.
* Med hjälp av tankekartan skriver eleverna en egen kort faktatext i sin GOTD-bok.

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

"Skolan ska bidra till elvernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarana ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former."

Bedömning

Dessa förmågor bedöms i respektive ämne. Eleven ska på ett enkelt sätt kunna;
* hantera information
* kommunicera, diskutera och samtala (vara aktiv under lektionerna)
* förstå begrepp
* skriva en enkel faktatext
* samarbeta
* arbeta enskilt

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
    Gr lgr11
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
    Gr lgr11
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
    Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: