Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsidrott åk 6 ht 2018 Vikmanshyttans skola

Skapad 2018-11-11 19:37 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Eleverna på Smedingeskolan arbetar med gymnastik/redskap under 3-5 lektioner.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Under v 48-50 kommer vi att arbeta med redskapsidrott och då främst med mattor, plintar, trampet, satsbräda och rep.

Innehåll

Mål 

 • Att du ska utveckla din teknik, kroppskontroll, kroppsuppfattning och rörlighetsförmåga genom att öva på olika redslapsövningar 
 • Utmana dig själv och testa nya övningar 
 • Hjälpa andra att lyckas
 • Vara med och samtala/skriva om egna upplevelser
 • Lära dig mer om risker vid olika redskapsövningar

 

Så här ska vi arbeta

 • Träna på olika sorters färdigheter
 • Öva på kroppskontroll och teknik
 • Öva på att ta ansvar
 • Samtala och skriva om egna upplevelser av aktiviteterna vi gör
 • Prata och gå igenom vilka säkerhetsrisker det finns i aktiviteten

 

Bedömning

 • Hur väl du genomför övningar på olika redskapsövningar
 • Hur du kan samtala/skriva om egna upplevelser
 • Hur du kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador förknippade med aktiviteten

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Redskapsidrott v 48-50

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Delta
Förmågan att delta i redskapsidrott.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du kan delta TILL VISS DEL i redskapsaktiviteter.
Du kan delta RELATIVT VÄL i redskapsaktiviteter.
Du kan delta AKTIVT och ENGAGERAT i redskapsaktiviteter.
Anpassa rörelser
Förmågan att anpassa rörelser I redskapsidrott.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du varierar och anpassar dina rörelser TILL VISS DEL till aktiviteten.
Du varierar och anpassar dina rörelser RELATIVT VÄL till aktiviteten.
Du varierar och anpassar dina rörelser VÄL till aktiviteten.
Samtala/resonera
Förmågan att samtala om upplevelser av fysiska aktiviteter. Förmågan att resonera kring hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då RELATIVT underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då VÄL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Förmågan att beskriva hur man förebygger skador när man utövar redskapisdrott.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du kan ge ENKLA beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Du kan ge UTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: