Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa känslor i musik åk.6

Skapad 2018-11-11 20:36 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Musik
Vad vore en film utan musik? Musiken används för att förstärka den känsla och upplevelse vi vill förmedla i tex film. Nu är det din tur att skapa musiken !

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.46-4

Övergripande mål och riktlinjer

 • Perspektiv  (historiskt, internationellt, etiskt)
 • Övriga förmågor: kreativ, kommunikativ, begreppslig,metakognitiv och självreglerande
 • Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

 •          Bedöma musik som du och andra skapar

 •        Reflektera och samtala om musikens uppbyggnad, budskap och känslopåverkan

 •        Skapa egen musik digitalt 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 •          Delta i samtal om musikens påverkan och uppbyggnad samt göra en analys inför skapandet av musik

 •          Skapa egen musik i garageband som förmedlar en viss känsla

 • Kamratbedömning 2 och 2
 • Reflektera över vad du gjort och hur det gick genom att svara på frågor

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Tanken är att du ska öka din förståelse för hur musiken är uppbyggd och hur den används för att påverka våra känslor. Du kommer också konkret att få träna dig att höra vilka uppgifter olika instrument och instrumentgrupper har för att skapa en helhet i ett speciellt sammanhang. Vi samtalar om hur man kan göra när man skapar en låt, tips att tänka på, samt går igenom viktiga ord och begrepp. Vi lyssnar på tidigare elevexempel och samtalar kring kvalitet.

Du reflekterar över hur det gick och hur musik kan påverka.

Du ska:

-delta i samtal om hur musik är uppbyggd

-göra musik på Ipaden i appen garageband till 4 olika känslor

-utvärdera och reflektera över hur du jobbat och hur musik påverkar 

Viktiga ord och begrepp:

Gestalta - skapa något som gör att man känner eller upplever                      

Tonhöjd - Ljusa/mörka toner         

Tempo- hur snabbt/långsamt musiken går

Dynamik - hur starkt/svagt musiken är   

Puls- musikens hjärtslag                 

Rytm- långa/korta toner blandade efter varandra som hänger ihop med en puls

Genre- musikstil

Melodi- en ton i taget efter varann som bildar en musikalisk mening                                                

Uppgifter

 • Skapa känslor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Skapa musik åk.6 lärandematris

Ännu ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musikskapande
Du har ännu inte visat att du kan skapa musik digitalt på godkänd nivå
Du har skapat digital musik som inte har en tydlig känsla, looparna fungerar sådär ihop
Du har skapat digital musik som har en känsla, looparna fungerar ganska bra ihop. Du har prövat och omprövat innan du bestämt dig.
Du har skapat digital musik som har en tydlig känsla, looparna fungerar väl ihop Du har omprövat flera gånger innan du bestämt dig.
Bedömning av din och andras musik
Du har ännu inte visat att du kan bedöma din musik på godkänd nivå
Du kan bedöma din låt med några enkla meningar.
Du kan bedöma din låt med flera meningar som innehåller några musikord och ge något förslag på förbättring.
Du kan bedöma din låt med många meningar som innehåller flera musikord och begrepp samt ge några förslag på förbättringar.
Urskilja instrument och dess roll
Du har ännu inte visat att du kan höra olika instrument och förklara dess roll på godkänd nivå
Du kan med viss säkerhet höra några olika sorters instrument och förklara vilken roll de kan ha i musik
Du kan med ganska god säkerhet höra olika sorters instrument och förklara vilken roll de kan ha i musik
Du kan med god säkerhet höra olika sorters instrument och förklara vilken roll de kan ha i musik
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan beskriva, förklara musik och jämföra olika stilar på godkänd nivå
Du kan beskriva enkelt och förklara med lite fakta om musikens olika funktioner. Dessutom kan du höra och jämföra några musikaliska karaktärsdrag från olika stilar
Du kan beskriva lite mer utvecklat och förklara med en hel del fakta om musikens olika funktioner. Dessutom kan du höra och jämföra flera musikaliska karaktärsdrag från olika stilar
Du kan beskriva mycket utvecklat och förklara med gott om fakta om musikens olika funktioner. Dessutom kan du höra och jämföra många musikaliska karaktärsdrag från olika stilar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: