👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brevställ och hyllor åk7-9

Skapad 2018-11-12 07:40 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Några viktiga aspekter på slöjdprocessen som vi arbetar med och ingår i bedömningen.
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
Du kommer under denna terminen att få möjlighet att välja ett eller flera olika arbeten. Du arbetar igenom hela slöjdprocessen och utvecklar kunskaper om material, tekniker och verktyg

Innehåll

Arbetsgång

- Du skall designa och utforma dina egna idéer utifrån ett givet moment

- Du skall ta ditt alster från ide till färdigt slöjdföremål

- Under arbetsprocessen kommer du att dokumentera med ord och bild med ditt digitala verktyg

- Du skall efter att du är färdig med ditt alster utvärdera och reflektera över processen 

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat och kombinera dessa med kunskaper om material och teknik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar nyfikenhet och kreativitet och uppmuntra eleverna till att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll

Underrubrik 1

Kunskapsmål

Du ska under den här terminen utveckla dina förmågor att:

 • kunna presentera idéer för slöjdarbeten
 • visa kreativitet (skapa, lösa problem)
 • planera arbeten, välja material, arbetsmetoder och verktyg
 • genomföra arbeten
 • följa instruktioner (muntliga, skriftliga)
 • kunna påverka ditt resultat under arbetets gång
 • ta egna initiativ, arbeta självständigt och ta eget ansvar
 • följa regler, rutiner och bidra till arbetsro

 

Arbetssätt

Målen enligt ovan ska du uppnå genom att vi:

 • Olika inspirationskällor ligger till grund för att du ska kunna komma med idéer och förslag på arbeten.(färdiga modeller, böcker, inspirationspärmar mm)                                              
 • Du planerar och väljer ett arbete 
 • Du använder olika material, redskap och tekniker i ditt arbete.    
 • Du tillverkar ditt arbete efter arbetsbeskrivning / instruktioner.(muntliga och skriftliga)         
 • Du utvärderar ditt arbete.                                 

Bedömning

Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av:

 • hur du kan skapa och genomföra idéer
 • hur självständigt du arbetar
 • din problemlösningsförmåga
 • hur du kan välja och använda verktyg, metoder och material
 • hur du gör färg- och formval (estetiska förmågan)
 • hur du kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar
 • hur du kan motivera dina val

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Trä och Metallslöjd grundsärskola år 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idé och planering
Du kan välja av några idéer på slöjdarbeten och får hjälp med planering
Du har något förslag på slöjdarbeten och skriver en planering
Du använder olika inspirationskällor och ritar egna förslag till slöjdarbeten och skriver en utvecklad planering
Framställning
förmågan att välja redskap och använda dem på rätt sätt
Du får hjälp med att välja lämpliga redskap och använda dem på ett säkert sätt
Du kan ibland välja lämpliga redskap och använda dem på ett säkert sätt
Du kan välja lämpliga redskap och använda dem på ett säkert sätt
Framställning
förmågan att arbeta efter instruktion / arbetsbeskrivning
Du kan med hjälp följa en arbetsbeskrivning
Du kan följa en enkel arbetsbeskrivning
Du kan arbeta efter instruktioner och arbetsbeskrivningar
Framställning
val av teknik, material, färg och form
Du medverkar till val av teknik, material, färg och form till dina slöjdarbeten.
Du kan med hjälp välja teknik, material, färg och form till dina slöjdarbeten och kan på ett enkelt sätt berätta varför du gjorde dessa val
Du har förslag på teknik, material, färg och form till dina slöjdarbeten och kan på ett utförligt sätt berätta varför du gjorde dessa val
Dokumentation
utvärdering av arbetsprocessen
Du kan med hjälp berätta och skriva vad du har gjort och lärt dig under slöjdarbetet.
Du kan berätta och skriva vad du har gjort och lärt dig under slöjdarbetet samt förstå vissa delar av arbetsprocessen.
Du kan berätta och skriva vad du har gjort och lärt dig under slöjdarbetet samt förstå hela arbetsprocessen.