Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA SKAPANDE ÄNGEN

Skapad 2018-11-12 09:14 i Björndammens förskola Partille
Förskola
Skapa en planering på Skolbanken (se s. 10 i SKA-häftet) utifrån ett område ni bestämmer er för att arbeta med tex tema eller projekt. 1-2 ggr/termin skapas och utvärderas detta tema eller projekt på SKA-möten. Lägg in de strävansmål ni har i teamplanen då ni skapar er planering. Koppla gärna på med fler strävansmål som är specifika i temat/projektet = undervisning. Samtidigt när ni skapar en planering skapar ni även ett utkast i bloggen. Detta används enligt Pedagogisk dokumentation sidan 11 i SKA-häftet).

Innehåll

 

VAR ÄR VI?

På ängen så har vi 3-4 åringar som vi kallas  mellan barn. Vi upplever ett intresse hos barnen

då vi tidigare skapat tillsammans dem.  Vi vill även dem utmana barnen  att testa olika 

Skapande tekniker.

 • Varför ska vi arbete med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen?
 • Kartläggning och analys av nuläge.

VART SKA VI?

...Testa olika skapande tekniker.

... träna olika färger.

...träna fin motorik.

 

 • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta arbetsområde?
 • Vilka specifika strävansmål från läroplanen arbetar vi mot utifrån ämnet för temat och projektet?

HUR GÖR VI?

Engång i veckan så har vi skapande där barnen tillsammans med pedagoger jobbar med olika material som t ex. Papper, saxar, tuschpennor,måla i olika färger och något mer som finns på avdelningen.  Barnen behöver utvecklar sin fin  motorik samt att kunna lära sig olika färger.

Vi pedagoger frågar barnen vad de vill göra nästa gång och planerar utefter deras tankar.

Vi dokumenterar med hjälp av  photo.

 • Sammanfatta vilka arbetsmetoder vi tänker använda.
 • Hur ska vi dokumentera? Vem har ansvar?

 

HUR BLEV DET?

 • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt?
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de strävansmål vi satt upp? (Vart ska vi?)
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet vi det= Hur påverkade miljön? Vad sa barnen? Vad gjorde barnen?
 • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
 • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med in i kommande projekt/tema?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: