Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Jesus, kristendomen och Sverige 7C v47

Skapad 2018-11-12 09:27 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
För 2000 år sedan föddes en judisk pojke, Jesus. När Jesus blev stor började han undervisa och många såg honom som en profet. Andra såg honom som en upprorsmakare. Detta ledde till att han avrättades (på ett kors) vid påskhögtiden. Där kunde det slutat. Men, enligt de kristna, återuppstod Jesus och visade att han var Messias eller Kristus som det heter på grekiska. På 300-talet blev kristendomen statsreligion i Romarriket. Kristendomen spreds och splittrades. På 1000-talet skildes katolska kyrkan från den ortodoxa kyrkan. På 1500-talet splittrades den katolska kyrkan när protestanterna bröt med påven. I 1000 år har kristendomen varit en viktig religion i Sverige och påverkat våra traditioner och sätt att tänka. Under medeltiden var det katolicism. Påven hade stort inflytande. 1527 infördes protestantismen av Gustav Vasa, Svenska statskyrkan bildades och blev den enda tillåtna. 1951 fick vi religionsfrihet. År 2000 blev svenska kyrkan fristående från staten. Du blir medlem i kyrkan genom att döpas.

Innehåll

Studiebesök: Tisdag den 20/11, Sjöstadskapellet

Prov: Fredag den 23/11   

Litteratur:

SO-rummet.se, religionskunskap:            

-Kristendomen

-Kristendomens grunder

-Kristendomens historia och kyrkohistoria

-Bibeln

 

Teams:

-Bibeltexter om Jesus

-Powerpoint

-Anteckningar

-Sebbe Staxx

-Källkritik

 

www.svenskakyrkan.se

 

Provet:

1.     Du ska kunna berätta kortfattat om Jesus liv och kristendomens bildande.

2.     Du ska kunna berätta om grunderna i den kristna tron, kyrkoåret och några riter i kyrkan.

3.     Du ska kunna berätta om kristendomens spridning och de tre stora inriktningarna.

4.     Du ska kunna berätta kortfattat om kristendomens historia i Sverige.

5.     Du kan ge exempel på hur det märks att kristendomen varit en dominerande religion i Sverige under 1000 år.

6.     Du kan berätta om bibeln och bibelns olika delar (gamla och nya testamentet).

7.     Du kan använda och förklara flera av orden i ordlistan, helst alla!

8.     Du kan föra ett källkritiskt resonemang om bibeln som kunskapskälla.

9.     Valfritt Jesuscitat. Välj ett Jesuscitat, helst ett som vi inte pratat så mycket om på lektionerna. Du ska kunna förklara vad det handlar om, varifrån det kommer och skriva egna reflektioner (åsikter och tankar) till det.

 

 

Begrepp:

 

Religion

Existentiella frågor

Etik

Bön

Monoteism

Sekularisering

Kristendom, 3 huvudgrenar:

  1. Protestantism

  2. Katolicism

  3. Ortodoxi

Treenighet (fadern, sonen och den helige anden)

Urkunder

Bibeln:

  1. Gamla testamentet

  2. Nya testamentet

Riter

Sakrament:

  1. Dop

  2. Nattvard

Högtider:

  1. Påsk

  2. Jul (Advent, Lucia)

Jerusalem

Mission

Påve

Präst

Kyrka

Liknelser

Den gyllene regeln

Det dubbla kärleksbudet

Källkritik:

1.     Kvarleva–berättelse

2.     Äkthet

3.     Närhet i tid

4.     Beroende

5.     Tendens (=vinklad)

 

Uppgifter

  • Fota av ditt religionsprov

Matriser

Re
Jesus, kristendomen och Sverige

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Begrepp och modeller
Du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
Källkritik
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: