Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens delar

Skapad 2018-11-12 09:34 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola F
Under ca 3 veckor på höstterminen (och ev. en bit in på vårterminen) kommer vi att arbeta med arbetsområdet Världens delar. Genom att studera detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla delar av de ämnesspecifika förmågorna i ämnet geografi

Innehåll

 

 

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 

·       undervisningen ska ge eleven möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv

 

·       undervisningen ska ge eleven möjlighet att orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

 

·       undervisningen ska ge eleven möjlighet att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor.

 

 

 

 

 

Förmågor som du ska träna på:

 

        se utifrån olika perspektiv

 

        se samband

 

        göra jämförelser 

 

        dra egna slutsatser

 

        värdera, prioritera och rangordna mellan olika alternativ

 

        sammanställa olika information och kritiskt granska dessa

 

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

·       Du kommer att få tillgång till fakta om dessa områden i litteraturen.

 

·       Genomgång och undervisning av lärare.

 

·       Film

 

·       Annat arbetsmaterial och uppgifter

 

·       Mindre test – Namngeografi och Ord och begrepp

 

 

 

Detta kommer att bedömas
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:

 

·       kan visa faktakunskaper skriftligt

 

·       kan visa din muntliga analyseringsförmåga

 

·       hur väl du tränat upp dina kunskapskvaliteter och förmågor (se ovan)

 

·       kan sammanställa olika typer av information

 

·       kan värdera, prioritera och rangordna mellan olika alternativ

 

·       kan se utifrån olika perspektiv

 

·       kan göra jämförelser och se samband

 

 

 

 

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 

·       ha tillräckliga kunskaper i namngeografi för att förstå och känna igen dig i omvärlden och för att inse att livsvillkoren skiljer sig åt beroende på var man bor.

 

·       förstå viktiga ord och begrepp såsom: befolkning, klimat, kontinent, kultur monsunvindar, permafrost, prärie, stäpp, tajga, tundra, öken, urbanisering, vegetation, världsdel, ursprungsbefolkning, kolonisering och näringsliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: