Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht18: hållfasthet och pneumatik

Skapad 2018-11-12 09:40 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Ni kommer att få bygga egna broar som styrs med hjälp av pneumatik.

Innehåll

Syfte:

- Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
- Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

Centralt innehåll:

- Styr- och reglerteknik i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
- Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
- Egna konstruktioner som tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik.
- Skriftliga rapporter som beskriver… konstruktionsarbete.

Planering:

Målet med höstens teknikavsnitt är att bygga en modell av en bro som kan öppnas och stängas. För att göra detta behövs kunskaper om tryck, hållfasthet och pneumatik. Vi kommer därför att inleda med att jobba med teori om dessa ämnen. Därefter kommer ni få i uppdrag att i par bygga en bro. Under ett antal lektioner jobbar ni praktiskt med att bygga och skriver därefter en individuell rapport som beskriver ert konstruktionsarbete och förklarar hur ingående delar i bron samverkar. I rapporten ska det också finnas en skiss av er bro. Vi avslutar med att testa broarna tillsammans.

Bedömning:

Bedömningen kommer att göras på det praktiska arbetet, modellen och på rapporten (med skiss).

Bedömningen kommer att göras på rad 1-5 i matrisen på nästa sida.

Inlämning bro: 5/12

Inlämning rapport: 12/12

 

 

 

 

 

E

C

A

 

 

 

 

Tekniska lösningar

1.Tekniska lösningar i vardagen

 

Du beskriver med viss användning av begrepp hur enkelt identifierbara delar samverkar.

 

Du beskriver med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp hur ingående delar samverkar.

 

Du beskriver med god användning av begrepp beskriva hur ingående delar samverkar visar  på andra liknande lösningar.

 

2. Resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning

Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

 

 

 

Utveckling av tekniska

lösningar

3. Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

 

 

 

 

 

Du prövar idéer till lösningar och gör enkla fysiska eller digitala modeller.

 

Du undersöker, prövar och omprövar idéer till lösningar och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.

 

Du undersöker och systematiskt prövar och ompröva idéer till lösningar samt utformar välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

4. Delaktighet i arbetsprocess

 

Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt

 

5. Dokumentation  (skisser, modeller, ritningar eller rapporter)

Du gör enkla dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Du gör utvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

människa,

 miljö

6. Resonemang kring hur tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutveckling.

Du kan föra enkla och till viss del underbyggda

resonemang  

Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

 

 

Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Teknik, samhälle,

7. Resonemang om konsekvenser för individ, samhälle och miljö av olika tekniska lösningar.

Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang

Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: