Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP SO HT18 år 3. Forntiden

Skapad 2018-11-12 09:44 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi startar nu upp arbetet med Forntiden som människans första historia kallas. Forntiden var en väldigt lång tid och innefattar jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden. Vi kommer lära oss hur människorna levde då. Vad åt de och hur skaffade de maten? Hur klädde de sig i det rådande klimatet? Hade de djur och hur bodde de?

Innehåll

Detta kommer vi arbeta med genom att:

 • samtala och diskutera olika begrepp inom arbetsområdet, som dåtid/nutid, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder, viktingatid.
 • läsa och skriva egna faktatexter samt skriva texter som du kan samla i en egen bok om Forntiden.
 • se filmer. 
 • vi kommer läsa och arbeta i ”Boken om SO”.
 • vi kommer arbeta med venndiagram för att tydliggöra likheter och skillnader mellan då och nu.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv SO
LPP SO HT18 år 3. Forntiden

Behöver träna mer
Uppnår målet
Jägarstenåldern
Du kan berätta om minst två saker om jägarstenåldern.
Bondestenåldern
Du kan berätta om minst två saker om bondestenåldern.
Bronsåldern
Du kan berätta om minst två saker om bronsåldern.
Järnåldern
Du kan berätta om minst två saker om järnåldern.
Vikingatiden
Du kan berätta om minst två saker om vikingatiden.
Faktatexter
Du skriver faktatexter efter att ha gjort en tankekarta. Dina texter är tydligt strukturerade och du använder korrekta skrivregler.
Forntidsbok
Du skapar en egen forntidsbok med alla texter och allt material du själv skriver och tillverkar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: