Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammar, writing and discussion

Skapad 2018-11-12 09:45 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola F – 9 Engelska
Grammar; writing and discussion Undervisning Du kommer att få jobba med utvalda delar av den engelska grammatiken under några veckor framöver. Jag kommer att ha ett antal grammatik genomgångar men du ska också få jobba på egen hand. Detta arbetsområde handlar mer om färdighetsövning. Du kommer också att få ett antal ämnen i Google Classroom som du ska skriva om. Du ska göra minst ett av dessa ämnen som presenteras. Du kommer att jobba med detta parallellt med grammatiken, och då är det viktigt att du lägger en del fokus på grammatiken i din text för att visa att du förstått. Bedömning Kopplingar till läroplan En A 9 I skriftliga och muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. En A 9 Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. En A 9 För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. Centralt innehåll Kopplingar till läroplan En 7-9 Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. En 7-9 Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. En 7-9 Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. En 7-9 Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad. Syfte Kopplingar till läroplan En Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: