Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret 2:an 12/11-18

Skapad 2018-11-12 09:54 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      sara, Linda och Ullis 

Vecka:     46-47

Mål- och kunskapsområde:      

Nyfikenhetsfråga:      

 

Barnets gör:

Konstruerar de tre björnarnas hus ( Guldlock)

De äldst barnen gör en "ritning" med hjälp av duplo, en duplo bit = en mjölkkartong. Samarbete i grupper om 3 och 4.  Röstar om vilken ritning de vill använda i det stora bygget. Bygger! Pratar om stabilitet/ hållbarhet och värdegrund, hur tar vi hand om vårt arbete.

vi har börjat titta på filmer om de mäktiga fem.

tittat i "tekniklåda" vad är teknik? 

Barnen intresserar sig för att arbeta med garn och provar olika tekniker för konstruktion, garnbollar och vävar.

 Vi har undervisat och upptäckt lutandeplanet, barnen har gungat gungbräda och fotograferat lutandeplan utomhus.    

Pedagogerna tänker:

Tar en stund innan ett samarbete börjar och de inser att de behöver samarbeta, alla vill roffa åt sig så mycket som möjligt. Barnen behöver en stund att bearbeta uppgiften de fått?

Barnen får förutom teknik även prova på att ta demokratiskt beslut genom röstning och se hur ett diagram fungerar (matematik)     

tekniklåda lite svår, förenkla för de yngsta och bara ha de mäktiga fem?

stort intresse och flitigt arbete med garn! 

Vi har gett dem ett nytt begrepp och förståelse för enkel teknik.

 

Analys/sammanställning lärande:

Vi lär oss på olika sätt om teknik med hjälp av olika material.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

      vi funderar på om vi kan göra en stor matta till huset!?

vi jobbar vidare med huset och miljön runt det.

Övrigt?

   fortsätter arbeta med de mäktiga fem, böcker, film,  osv.

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: