Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Övergripande religionsfrågor

Skapad 2018-11-12 10:11 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Religionskunskap
Vi arbetar med vad som kännetecknar religioner, religion och samhälle, samernas naturreligion, andra livsåskådningar samt etik och moral.

Innehåll

Del 1: Vad kännetecknar religioner. Diskussion i klassen samt sidan 6-12, frågorna på sidan 13.

Del 2: Religion och samhälle. Diskussion i klassen samt sidan 14-15. Vi ser filmen: "Fatta ordet: Religionsfrihet"(https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS991050) samt "Fundamentalism" (https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS991051) och "Men Gud: Vad ska man tro?" (https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U51411-01)

Del 3. Samernas religion: Film "Samer" (https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5637), sidan 16-21 i boken samt frågorna på sidan 21. Vi pratar också om minoritetsspråk i svenskan.

Del 4: Andra livsåskådningar: vi diskuterar ateism, humanism, feminism samt ekologism. Vi ser filmen "Ideologiernas historia: Feminism" (https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103951-06) "Ideologiernas historia: Ekologism" (https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103951-03). Vi diskuterar också Deism, teodice-problemet och agnosticism. 

Del 5: Etik och moral. Vi funderar och diskuterar kring etik & moral. Vi lär oss om olika etiska modeller: regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik, situationsetik samt dygdetik. Vi pratar också om utilitarism. 

 

PROV:

 

Vad kännetecknar religioner

Sidan 6-12, fråga 1-8, på sidan 13.

Religion och samhälle

14-15, fråga 1-2 & 6-7 sidan 21.

Samernas naturreligion

16-21, fråga 3-5 & 8-10 sidan 21.

Livsåskådningar

22-27, fråga 1-11 sidan 28.

Etik och moral

29-32, fråga 1-6 sidan 33.

Ytterligare begrepp

Utilitarism: 

Situationsetik

Fundamentalism

Dygd/last

Matriser

Re
Övergripande religionsfrågor åk7 Simonsson

E
C
A
1
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
3
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
4
Skildringar av livsfrågor, livsåskådningarnas betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
5
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: