Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1 - europeiska epokindelningen

Skapad 2018-11-12 10:45 i Gymnasiesärskolan Simrishamn
Ett temaarbete om jordens historia med nedslag i intressanta händelser sett ur ett elevperspektiv, för elever som läser ämnesområden i Gymnasiesärskolan .
Gymnasiesärskola
Vi arbetar med tidslinje med tidsbegreppen förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden. Vi diskuterar utmärkande drag för dessa epoker. Vi börjar med jordens uppkomst och arbeta oss fram till hur människans livsvillkor och Simrishamn som bygd har förändrats.

Innehåll

Syfte:

Syftet med undervisningen är att eleven ska få en förståelse för hur en tidslinje är uppbyggd, för att få kunskap om olika tidsperioder och en historisk referensram av dåtid, nutid och framtid. Eleven ska få förståelse för samhällsförändringar, hur dåtiden påverkar nutiden. Hur människan skapades på jorden, hur människans villkor har förändrats genom historien: hur man reste, hur bodde man förr, vad åt man, hur fick man tag i mat, vad hade man på sig. Eleven ska även få förståelse för historiska källor och slutligen vilka spår kan vi se av detta i Simrishamn.

Metod

Vi kommer att arbeta med ämnet Historia med utgångspunkt film; "Människans historia" och "Historieätarna". Vi arbetar med tidslinje och bilder som ger svar på frågorna bostad, mat, kläder och färdmedel. Med det som grund kommer vi att diskutera det vi sett, göra jämförelser med hur det var då - nu och markera var vi befinner oss på tidslinjen. Vi kommer att besöka Simrishamns museum, Simris runsten, Simrislund hällristning och stadsvandring i Simrishamn. Eleverna kommer hjälpas år att dokumentera arbetet och besöken med kamera. Vi använder oss av muntlig presentation, skriftlig presentation och digitala kommunikationsmedel.

Uppgifter

 • Historia 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9

Matriser

Historia 1 - europeiska epokindelningen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: