Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla Ankaret HT 18

Skapad 2018-11-12 11:15 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att barnen ska kunna känna tillit till sin egen förmåga och känna att de vågar ta för sig och vågar prova nya saker. Att alla barnen ska känna sig sedda och bekräftade och våga uttrycka sina önskemål.

 

Aktivitet:

I alla vardagliga rutiner och aktiviteter. Vi vuxna uppmuntrar barnen att våga prova och lita på sin förmåga, vi bekräftar barnen och ger positiv förstärkning, låter barnen prova mycket själva.  Vi skapar utrymme för barnens egna val och ger barnen möjlighet att påverka sin vistelse på förskolan.

 

När? Var? Hur? Varför?

I allt vi gör i vår verksamhet genom att vi vuxna lyssnar, uppmuntrar och bekräftar barnen. Vi vill skapa möjlighet för barnen att utvecklas till självständiga individer med god självkänsla.

 

Resultat - hur blev det?

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: