Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar i vardagen

Skapad 2018-11-12 11:47 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde som handlar om vardagens föremål
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska Teknik
Ett arbetsområde som handlar om vardagens föremål

Innehåll

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att göra eleverna uppmärksamma på tekniska föremål i elevens vardag, såväl i hemmet som i skolan. Eleverna ska även reflektera och analysera över hur de tekniska föremålen har ändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

Vad
Du ska kunna 

- förklara en enkel teknisk lösning som finns i din vardag

- förklara  hur delarna, komponenterna samverkar för att fungera

- visa på andra liknande lösningar

- resonera hur några av vardagens tekniska lösningar har förändrats över tid

- resonera kring föremålets för- och nackdelar

 

Hur

Genom att individuellt skriftligt analysera ett föremål som finns i din vardag.

Genom att hålla en muntlig presentation av din analys av det tekniska föremål du valt

Undervisning och arbetsformer

Vad är teknik- Maria från KomTek håller en inledning till arbetsområdet

Teknikspaning i skolan och hemmet.

Se på film.

Vi kommer tillsammans och sedan i par analysera ett föremål.

Du kommer få träna på muntlig presentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
 • Dessutom kan elev­ en förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: