Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 5 v41-51

Skapad 2018-11-12 12:27 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

 

Under denna period kommer vi diskutera vad som menas med hälsa, vilka positiva effekter fysisk aktivitet ger samt hur vi förebygger skador. Detta gör vi genom att testa på olika konditionsbanor, stationsbanor samt reflektera över vad som händer när vi tränar.

Vi kommer även öva på vår kroppskontroll genom redskapsgymnastik, få dansa och röra oss till musik samt fortsätta arbeta med komplexa rörelser i lekar och olika bollspel. 

Eleverna kommer även själva få testa på att hålla i lektioner/övningar. Eleverna väljer ett moment/område som de vill visa och planerar upp olika övningar/lekar som passar kamraterna. Detta gör de antingen ensamma eller tillsammans med någon klasskamrat.

 

 

 

Preliminär planering:

v.41
Styrka/Kondition
v. 42
Styrka/kondition/samarbete
v.43
Bollspel- Basket
v.44
Lov
v.45
Bollspel- innebandy
v.46
Gymnastik /hinderbanor
v.47
Friidrott /Badminton
v.48
Rörelse till musik och danser
v.49

Rörelse till musik och danser/ Gymnastik
v.50-51
Bollspel-fotboll/Lekar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Motoriska grundformer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Rörelser till musik
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Påverkan på hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skador i samband med idrott
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: