Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kensukes rike

Skapad 2018-11-12 12:28 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här läsprojektet läser vi boken Kensukes rike och gör både läsförståelseuppgifter, samtalar, tränar på att läsa tyst/högt. Vi kommer också att göra ett skrivprojekt kopplat till boken, vi kommer då att arbeta med den berättande genren enligt cirkelmodellen.

Innehåll

Lärandemål

Under det här läsprojektet- och skrivprojektet kommer du att få träna på att:

 • Läsa tyst på egen hand
 • Läsa högt i liten grupp 
 • Sammanfatta, återberätta och kommentera viktiga händelser
 • Reflektera och svara på frågor kring texten
 • Göra textkopplingar
 • Använda skiljetecken korrekt
 • Träna på stavning
 • Skriva tydligt och korrekt för hand och på Ipad
 • Skriva berättande texter

 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas i de läsförståelseuppgifter du ska göra kopplade till boken, hur du deltar i muntliga diskussioner och hur du genomför skrivprojektet. Se nedan vilka kunskapskrav som kommer att bedömas.

Uppgifter

 • Recension av Kensukes rike

 • Kapitel 4:3

 • Den öde ön

 • Kapitel 4:2

 • Kapitel 4:1

 • Kapitel 3:2

 • Kapitel 3:1

 • Kapitel 2

 • Kapitel 1:2

 • Kapitel 1:1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: