Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyreligiösa rörelser

Skapad 2018-11-12 12:35 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här området kommer vi att studera nya strömningar i religionens värld. Under det senaste århundradet när människorna har börjat utforska sin religiositet utanför de traditionella religionerna har nya religiösa rörelser dykt upp. Det är dock inte alla som finner en plats i någon specifik religion, men ändå söker efter nya livsåskådningar som passar dem. Vi kommer i detta område utforska denna nya värld inom religionen.

Innehåll

 

Tidsperiod: Vecka 46 - 49

Varför vi studerar detta ämne

I alla tider har människor ställt sig de stora frågorna kring meningen med livet. Under historiens lopp har filosofer och religioner sökt ge svar på dessa. Under det senaste århundradet har det blivit allt vanligare att människor söker sina egna svar i sin omvärld och inte nödvändigtvis vänder sig till  någon av de etablerade religionerna. I detta område kommer vi att studera olika sätt som folk tänker kring religion idag.

Vad vi kommer att göra

Vi kommer under det här momentet att lära oss om skillnaden mellan nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet. Vi kommer också att studera olika sekulära livsåskådningar.

Hur vi kommer att studera detta

Vi kommer att läsa, diskutera, titta på film. Slutligen kommer ni att få göra ett eget forskningsprojekt där ni studerar en ny religiös rörelse.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Matris för nyreligiositet och sekulära livsåskådningar

Lgr - 11

E
D
C
B
A
Föra resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religioner och livsåskådningar
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Föra resonemang om hur livsfrågor skildras och hur identiteter formas
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Söka information och använda källor.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar trovärdighet och relevans
Eleven kan söka infor¬mation om religioner och andra livsåskådningar
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar
Föra resonemang kring informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas
Eleven använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: