Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagolik rytmik

Skapad 2018-11-12 13:03 i Högbergets förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Då barnen har stort rörelse behov och har uttryckt en önskan om att vi ska sjunga och göra rörelselekar så tar jag dem med på rörelsesånger och rytmik inom sagans ram.

Innehåll

 

Syftet är att barnen ska få använda sin fantasi och på ett lustfyllt sätt   få röra sig och använda hela sin kropp.

Vi ska jobba med en grundsaga där det ingår olika rörelsesånger där man jobbar  både med fin- och- grovmotorik. Vi benämner också olika kroppsdelar.

Vi kommer att varva med olika ringlekar  där barnen får träna turtagning och att följa regler.

Alla barn på avdelningen ska ingå i detta men de delas upp i två grupper och kommer att jobba med detta varannan tisdag em.

 

Jag kommer att jobba med temat till höstterminens slut och fortsätta under vårterminen.

Dokumentation sker under temats gång i lärloggar och på våra dokumentationsväggar.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: