Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"LPP NO - Rymden HT-18

Skapad 2018-11-12 13:13 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 4 – 9 Naturorienterande ämnen
Nu ska vi lära oss mer jorden, månen och solen samt deras rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider. Hur började allt? - Skapandet av Universum och dess utveckling och uppbyggnad.

Innehåll

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå sambandet mellan:

 • jorden, månen och solens rörelse till varandra
 • dygn, månader, veckor och dagars förhållande till jorden, månen och solens rörelse
 • universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad
 • människan i rymden
 • användning av satelliter                                                                                                

Hur ska eleven lära?

 • Genom att titta på filmer inom ämnet.
 • Genom lärarledd undervisning.
 • Genom texter
 • Genom kartor
 • Presentera kunskaper för varandra
 • Genom att skapa modeller av vårt solsystem 

Bedömning; vad ska bedömas?

 • vara aktiv i samtal och diskussioner
 • känna till solen, månen och jordens förhållande till varandra
 • känna till hur månen, solen och jordens rörelsemönster påverkar dagar, veckor, månader och år
 • känna till uppkomst, utveckling och uppbyggnad av universum
 • känna till människan och satelliters påverkan på naturvetenskapen

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförande av olika uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 • Syfte jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen.                                                                                                                
 • Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden.
 • Syfte genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

 • Mönster och strukturer i naturen Sol, måne och planeterna, månens faser och några stjärnbilder.
 • Mönster och strukturer i naturen Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
 • Mönster och strukturer i naturen Olika vädertyper och väderfenomen. hur de kan observeras och mätas över tid.
 • Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • Mönster och strukturer i naturen Jorden, solen och månens rörelse i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader. år och årstider. Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.
 • Naturvetenskap i vardagen Människan i rymden och användningen av satelliter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider. Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.
  NO  7-9

Matriser

NO
Kunskapskrav NO åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Solen, månen & planeterna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
Eleven kan föra enkla resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett väl fungerande sätt.
Livscykler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Vattnets olika former
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra enkla resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
Vattnets betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett delvis fungerande sätt.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett väl fungerande sätt.
Källsortering & återvinning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Kroppsdelar & sinnen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Människans hälsa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven enkla resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven välutvecklade resonemang om hälsa och ohälsa.
Pubertet, sexualitet & reproduktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven enkla resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

NO
NO Grundsär år 7-9

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och **medverkar** i att beskriva deras betydelse för dag, natt och årstider.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven **medverkar** också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin
Eleven för också **enkla** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Dessutom kan eleven **bidra** till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **enkla** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I samtal om miljöfrågor kan eleven **bidra** till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra **enkla** resonemang om samhällets energikällor och ge **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om samhällets energikällor och ge **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör **något** eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Eleven kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att beskriva några av människans organ och ger **något** exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av människans organ och ger **några** exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av människans organ och ger **några** exempel på deras funktion och samband.
Eleven **bidrar** också till resonemang om förebyggande hälsovård
Eleven för också **enkla** resonemang om förebyggande hälsovård
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om förebyggande hälsovård.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: