Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pepparkakshus

Skapad 2018-11-12 13:20 i Tärnsjö skola Heby
Kopiera denna LPP-mall och döp om med nytt namn, ämne och åk..
Grundskola 5 Matematik Bild Teknik
Under denna period kommer du i din grupp att få rita ett eget pepparkakshus, baka det och äta det.

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Du kommer att få utveckla din förmåga att

 • göra egna ritningar till ett hus
 • använda dig av begreppen geometriska former, olika enheter, area och omkrets
 • göra hållbara konstruktioner
 • testa och eventuellt förändra dina ursprungliga ritningar

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att i grupp få:

göra ritningar till en byggnad
göra mallar i naturlig storlek till byggnaden
mäta och räkna med de geometriska formerna, längd, area och omkrets samt resonera om de olika begreppen
baka ut huset i pepparkaksdeg
dekorera huset

Bedömningar

Jag kommer att bedöma dig hur

delaktig du varit i grupparbetet t ex kommer med idélösningar
du kan förklara och resonera om de tankegångar ni haft i gruppen kring konstruktion och hållfasthet
du kan förklara area och omkrets och de olika geometriska figurerna
väl du lyckats med rithing/byggnad hållbarhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: