Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus (Akustik och Optik) åk 9

Skapad 2018-11-12 13:27 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Optik är läran om ljuset och akustik är läran om ljud.
Grundskola 9 Biologi Fysik
Hur uppstår ljud och hur påverkar ljudmiljön vår hälsa? Varför har ett föremål en viss färg? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på när vi arbetar med området akustik och optik.

Innehåll

Tid

V.45 - V. 48

Akustik (Ljud) och örat

 • Ljud, vibrationer och ljudvåg
 • Ljudets hastighet
 • Eko
 • Frekvens och resonans
 • Örat
 • Ultraljud och infraljud
 • Ljudnivå och hörselskador

Optik (Ljus) och ögat

 • Ljuskälla och ljusenergi
 • Ljusets hastighet, utbredning och ljusstyrka
 • Reflexionslagen – infallsvinkel och reflexionsvinkel
 • Konkav och konvex spegel, brännpunkt
 • Ljusets brytning och totalreflexion
 • Konkav och konvex lins, brännpunkt
 • Ögat och synfel
 • Färgspektrum, färger och färgblandning
 • Ljusets natur

Syfte

se nedan

 

 

Centralt innehåll

se nedan

Arbetssätt

 • Undervisningsformerna kommer att variera mellan föreläsningar, eget arbete med uppgifter, egna undersökningar av omvärlden och laborationer.
 • Delta aktivt vid genomgångar och i diskussioner - bidra med egna åsikter samt respektera andras åsikter.
 • Titta aktivt på filmer och vara beredd att svara på frågor.

Bedömning

 • Din engagemang och delaktighet vid genomgångar, diskussioner och laborativa aktivitet.
 • Resultatet på förhör/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: