Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tiden, världsbilden och upptäckerna

Skapad 2018-11-12 13:30 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Hur de nya upptäkterna påverkade människorna och Luthers lära påverkade oss och omvärlden.
Grundskola 5 Svenska Historia
Att lära sig om vår historia gör det lättare att förstå hur vi lever nu. En ny bild av världen sprids under 1500-talet och vetenskap och uppfinningar får allt större betydelse.

Innehåll


Konkreta mål

Du skall efter avslutat arbete veta:

 • vad som skiljde Kopernicus och Galileos världsbild från den gamla
 • något om Vasco da Gama och Columbus och vad deras upptäcktsfärder kom att betyda då och nu. 
 • något om betydelsen av krutet och kompassen, boktryckarkonsten.
 • något om Reformationen och Martin Luther

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • föra historiska resonemang om historiska förhållanden och skeenden
 • resonera kring orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar
 • hänvisa till hur det  förflutna påverkar vår samtid
 • använda historiska begrepp

Undervisning

Vi kommer att arbeta med att 

 • läsa faktatexter i läroboken
 • samtala kring ämnet
 • diskussioner
 • skriftliga uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: