Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2018-11-12 13:40 i Thorildskolan Kungälv
Grundskola F Svenska
Här är den avslutande skrivuppgiften i vårt bokprojekt. På onsdag får eleverna jobba med uppgiften på valfri plats då jag bedömer nationella prov. Den ska lämnas in senast onsdag kväll.

Innehåll

Skrivuppgift 18c

Vi arbetar med uppgiften på lektionerna onsdag v.45 och måndag v. 46. Vid behov får du jobba hemma. Lämna in på classroom.

 

Recension- genretypiska drag

 

Syftet är att värdera ett verk

Fakta om verkets titel och författare finns med

Handlingen återges i ett kort referat/sammanfattning

Plats tid och miljö anges och analyseras

Huvudpersonerna beskrivs och analyseras

Budskapet värderas

 

 

Detta ska finnas med i din recension.

1. Huvudrubrik

Välj en rubrik som berättar någonting om det du recenserar samtidigt som den lockar till sig läsare.

2. Inledning

Börja gärna intresseväckande till exempel med egna tankar, en fråga eller ett citat. Redovisa vad det är du ska recensera. Uppge upphovsmannens namn. Vilken titel har boken? Vem har skrivit den?

3. Innehåll

Berätta kortfattat om handlingen och karaktärerna. Se eventuellt de första tre punkterna under analys.

4. Analys

◊ I vilken miljö utspelar sig handlingen

◊ När och under hur lång tid utspelar sig handlingen?

◊ Vem är huvudperson? Finns det kopplingar till dig själv som du kan göra när du läser boken? Likheter eller skillnader mellan dig och huvudpersonerna. Hur ni är som person eller hur ni agerar eller reagerar på olika saker. Något du tänker på när du läser som du känner igen dig i?

◊ Vilken är konflikten som driver handlingen framåt? Det kan till exempel vara jakten på mördaren, drömmen om att lyckas med sin idrott eller hur det ska gå med den första kärleken.

◊ Finns det något intressant citat från boken som du gärna vill ha med? Kommentera citatet och berätta varför du valt att ha med det i din text.

◊ Vad tror du att författaren vill säga med sin bok? Vad vill hon förmedla till oss? Finns det något budskap?

5. Fakta och jämförelser

◊ Ge läsaren intressanta fakta om filmen eller boken och gör jämförelser med andra filmer eller böcker. Går det att jämföra den här berättelsen med någon annan bok, tv-serie eller film, eller kanske med någon verklig händelse? Vilka? Vilka likheter och skillnader kan du se?

◊ En sekund i taget är en dystopi, dvs en berättelse om framtiden där världen håller på att gå under. Det är en genre som har varit populär länge. Har du läst eller sett några dystopier? Vad tror du det är som lockar med sådana berättelser?

6. Åsikter/Omdöme

Tyck till om till exempel handlingen, karaktärerna, budskapet och språket. Motivera din åsikt. Du kan avsluta din recension med ett sammanfattande omdöme.

 

 

Kunskapskrav för betyget E

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kunskapskrav för betyget C

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: