Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 6 v.41-v.51

Skapad 2018-11-12 13:53 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

 

Under denna period kommer vi diskutera vad som menas med hälsa, vilka positiva effekter fysisk aktivitet ger samt hur vi förebygger skador. Detta gör vi genom att testa på olika konditionsbanor, stationsbanor samt reflektera över vad som händer när vi tränar.

Vi kommer även öva på vår kroppskontroll genom redskapsgymnastik, få dansa och röra oss till musik samt fortsätta arbeta med komplexa rörelser i lekar och olika bollspel. 


Vi kommer även gå igenom akut omhändertagande och gå igenom hur man ska gå tillväga om det uppstår nödsituationer.

 

Eleverna kommer även själva få testa på att hålla i lektioner/övningar. Eleverna väljer ett moment/område som de vill visa och planerar upp olika övningar/lekar som passar kamraterna. Detta gör de antingen ensamma eller tillsammans med någon klasskamrat.

 

 

 

Preliminär planering:

v.41
Styrka/Kondition
v. 42
Styrka/kondition/samarbete
v.43
Bollspel- Basket
v.44
Lov
v.45
Bollspel- innebandy
v.46
Gymnastik /hinderbanor
v.47

Nödsituationer vid vatten /Badminton
v.48
Rörelse till musik och danser
v.49

Rörelse till musik och danser/ Bollspel-fotboll
v.50-51
Bollspel/Lekar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Motoriska grundformer
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelser till musik
Har ännu ej nått godkänd nivå.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Påverkan på hälsan och den fysiska förmågan
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Aktiviteter utomhus
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering med hjälp av karta
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Hantera nödsituationer
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Skador i samband med idrott
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: