Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollsaga

Skapad 2018-11-12 14:02 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola F – 3 Svenska Bild
I det här arbetsområdet tränar du och din kamrat er på att skriva en berättelse. Berättelsen ska ha en röd tråd och en tydlig början (orientering), mitt (problem + lösning) och slut.

Innehåll

Du och en kamrat ska skriva en berättelse om olika troll. Ni ska planera berättelsen enligt mall. Det ska finnas början/orientering (när, var vem/vilka?), mitten (problem och lösning) samt ett slut. När planeringen är klar, skriver ni ner berättelsen för hand samtidigt som ni planerar hur varje sida i er bok ska se ut (behövs bakgrund, rekvisita?). Därefter renskrivs berättelsen på iPad och ni fotograferar passande bilder till varje sida. Skriv ut när ni är klara.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3

Matriser

Sv Bl
Skriva berättelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Handling
 • Sv   3
Har en början och ett försök till handling och avslut finns.
Har en tydlig början, handling och försök till slut finns.
Har en tydlig början, tydlig handling och ett tydligt avslut som knyter ihop sagan.
Beskrivningar
Använder mycket få person- och miljöbeskrivningar.
Använder enkla person- och och miljö beskrivningar.
Använder beskrivande person - och miljöbeskrivningar.
Bearbeta
 • Sv   3
Kan bearbeta sin text med stöd.
Kan till viss del bearbeta sin text på egen hand.
Kan bearbeta sin text helt på egen hand.
Skrivregler
 • Sv   3
Använder inte stor/liten bokstav, punkt och frågetecken med säkerhet.
Använder stor/liten bokstav, punkt och frågetecken med viss säkerhet.
Använder stor/liten bokstav, punkt och frågetecken med säkerhet.
Bildframställning
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du kan med hjälp av vuxen fotografera passande bild till berättelsen och lägga in den i appen.
Du kan fotografera passande bild till berättelsen och lägga in den i appen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: